Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> บริการ

บริการ
ขั้นตอนการขอสินเชื่อกับ ธ.ก.ส. (7 ก.ค. 2559)
ขั้นตอนการขอสินเชื่อกับ ส.ป.ก. (7 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอรับมรดกสิทธิ กรณีแบ่งแปลงเพื่อรับมรดกของคู่สมรสกับบุตร (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอรับมรดกสิทธิ กรณีรับมรดกของทายาทอื่น เต็มแปลง (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอรับมรดกสิทธิ กรณีรับมรดกของคู่สมรส หรือบุตรคนใดคนหนึ่ง (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอรับมรดกสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน (กรณีมีทายาทรับมรดกสิทธิหลายคน) (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาตกิจการอื่น ๆเช่น สร้างวิทยาลัย (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง ขออนุญาตขุดบ่อ (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การอนุญาตตามประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การอนุญาตให้ใช้ที่ดินเพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยพลังงานลม (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติกรณีสำรวจแร่ (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขออนุญาต กรณีขอต่ออายุหนังสือยินยอมให้ใช้ทีดินสำรวจแร่ (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอความยินยอม (การทำเหมืองแร่) (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอต่ออายุหนังสือยินยอม กรณีประทานบัตรยังไม่หมดอายุ (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอความยินยอมในการนำทรัพยากรธรรมชาติ กรณีโอนประทานบัตร (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอความยินยอม (กรณีสำรวจปิโตรเลียม) (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอความยินยอม (กรณีขอต่ออายุหนังสือยินยอมสำรวจปิโตรเลียม) (6 ก.ค. 2559)
ดาวน์โหลด 108 ครั้ง
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอความยินยอม (กรณีผลิตปิโตรเลียม) (6 ก.ค. 2559)
คู่มือประชาชน เรื่อง การขอโอนสิทธิการเช่าหรือเช่าซื้อที่ดิน (กรณีมีทายาทรับโอนสิทธิเพียงรายเดียว) (6 ก.ค. 2559)

หน้า : [1] 2 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนน สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร 0 3869 4112-3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  rayong@alro.go.th