Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร "การพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในระดับพื้นที่" จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง จำนวน 9 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุฝึกอบรม หลักสูตร "การทำกระเป๋าหนัง" จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอก (ลูกจ้างโครงการตามพระราชดำริ) จำนวน 1 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 1 ป้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน หมึกพิมพ์ Brother TN-1000 จำนวน 1 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างค่าถ่ายเอกสารส่วนเกินอัตราค่าเช่า จำนวน 4,762 แผ่น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเช่าเครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อจัดจ้างเช่าสถานที่เก็บพัสดุของทางราชการ จำนวน 1 ห้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อเครื่องสแกนเนอร์ สำหรับกระดาษขนาด A3 จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ราย นายสุทธิพงศ์ บูรณเกียรคิกุล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ราย นายนรินทร์ ผ่องใส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดิน (ลูกจ้างสารบบ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเหมาบริหารบุคคลภายนอก ตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด ราย นางสาวคนึงนิจ เรือนบัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างซ่อมเปลี่ยนอุปกรณ์เชื่อมต่อและขยายระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (Switch Hub) จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม จำนวน 3 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ก.ย. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนน สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร 0 3869 4112-3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  rayong@alro.go.th