Agricultural Land Reform Office

    1     2     3     4     5  
 
 
 
 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์
 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
ข่าวประกาศ
23/12/2564 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ร่วมประชุมติดตาม กรณีกรมชลประทานขออนุญาตใช้ที่ดิน เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง / 16/12/2564 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ระยอง ประชุมหารือร่วมกับสำนักกฎหมาย สำนักวิชาการและแผนงาน และสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน / 15/12/2564 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ระยอง ประชุมหารือร่วมกับ นายปกครอง สุดใจนาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 พร้อมคณะ / 14/12/2564 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาปัญหาที่ดินและการออกเอกสิทธิในที่ดินเขตพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตหวงห้ามที่ดินตำบลห้วยโป่ง และตำบลสำนักท้อน จังหวัดระยอง  / 14/12/2564 นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ระยอง ประชุมหารือร่วมกับสำนักกฎหมาย สำนักวิชาการและแผนงาน และสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน / 02/07/2561 กิจกรรมเดือนมิถุนายน 2561 / 13/06/2561 กิจกรรมเดือนพฤษภาคม 2561 / 24/04/2561 กิจกรรมเดือนมีนาคม 2561 / 24/04/2561 กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2561 / 24/04/2561 กิจกรรมเดือนมกราคม 2561 / 

ข่าว ส.ป.ก.
รายงานการประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่ 2/2563 (19 พ.ย. 2562)
รายงานการประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ครั้งที่1/2563 (4 ต.ค. 2562)
Infographic แผนผังขั้นตอน การให้บริการ - การรับบริการ ของศูนย์บริการประชาชนของ ส.ป.ก. (คู่มือการให้บริการประชาชนตาม พ.ร.บ. การอำนวยความสะดวกฯ และงานบริการอื่นๆ) (20 มิ.ย. 2562)
คู่มือ INFOGRAFHIC สรุปขั้นตอนระยะเวลา การให้บริการ คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 (19 มิ.ย. 2562)
รายงานการประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง 5/2561 (11 ธ.ค. 2561)
อ่านทั้งหมด     

บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

ภาพข่าว
  นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ร่วมประชุมติดตาม กรณีกรมชลประทานขออนุญาตใช้ที่ดิน เพื่อก่อสร้างอ่างเก็บน้ำคลองโพล้ จังหวัดระยอง (23 ธ.ค. 2564)
  นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ระยอง ประชุมหารือร่วมกับสำนักกฎหมาย สำนักวิชาการและแผนงาน และสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (16 ธ.ค. 2564)
  นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. ระยอง ประชุมหารือร่วมกับ นายปกครอง สุดใจนาค ผู้อำนวยการสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดใหญ่ที่ 6 พร้อมคณะ (15 ธ.ค. 2564)
  นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศึกษาและพิจารณาปัญหาที่ดินและการออกเอกสิทธิในที่ดินเขตพระราชกฤษฎีกา กำหนดเขตหวงห้ามที่ดินตำบลห้วยโป่ง และตำบลสำนักท้อน จังหวัดระยอง (14 ธ.ค. 2564)
  นางวิไลกัลยา สาริพันธ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.ระยอง ประชุมหารือร่วมกับสำนักกฎหมาย สำนักวิชาการและแผนงาน และสำนักจัดการแผนที่และสารบบที่ดิน (14 ธ.ค. 2564)
อ่านทั้งหมด     
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ขค 1475 ระยอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 2188 ระยอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกพิมพ์) โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรฯ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรฯ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2565)
อ่านทั้งหมด     
ข่าว/บทความล่าสุด
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2565 จำนวน 12 ถัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26/01/2022 14:40:16)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (24/01/2022 13:25:58)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ขค 1475 ระยอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/01/2022 13:19:50)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กท 2188 ระยอง จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/01/2022 13:18:55)
ประกาศผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง อำเภอแกลง (21/01/2022 16:02:37)

 

เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง
พื้นที่นิคมเศรษฐกิจพอเพียง ต.ละหาร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
 
ไม่มีรูปภาพ

หน้าที่ 1หน้า
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง อำเภอแกลง (21 ม.ค. 2565)
ประกาศผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง อำเภอเขาชะเมา (21 ม.ค. 2565)
ประกาศผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง อำเภอปลวกแดง (21 ม.ค. 2565)
ประกาศผลการคัดเลือกและจัดที่ดินให้เกษตรกรเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง อำเภอบ้านค่าย (21 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (13 ม.ค. 2565)
ขอเชิญชวนประชาชนร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 7 ธันวาคม 2564 (7 ธ.ค. 2564)
ขอเชิญเกษตรกรอำเภอปลวกแดงเข้ารับบริการ ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 (22 พ.ย. 2564)
ประกาศเรื่องการจัดซื้อที่ดินที่มีหนังสือแสดงสิทธิในที่ดินเพื่อนำมาดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (12 พ.ย. 2564)
ส.ป.ก.ระยอง ขอเชิญชวนเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ (1 ตำบล1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่) (25 ต.ค. 2564)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ดำเนินการจัดอบรม "โครงการส่งเสริมการดำเนินงานอันเนื่องมาจากพระราชดำริ กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม" หลักสูตรศิลปาชีพเพื่อผู้สนใจ (ระยะยาว) รุ่นที่ 94 (18 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดระยอง เรื่อง การขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจในตำแหน่งหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านกฎหมาย) และตำแหน่งหน้าที่เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (16 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการฯ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง (23 ก.ค. 2564)
รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตั้งเเต่วันที่ 12-16 กรกฎาคม 2564 (6 ก.ค. 2564)
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเกษตรกร ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 - มีนาคม 2564) (29 มี.ค. 2564)
ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการให้บริการของเกษตรกร ประจำปี พ.ศ 2563 (29 มี.ค. 2564)
อ่านทั้งหมด     
สาระน่ารู้สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระยอง ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัด ถนน สุขุมวิท ตำบลเนินพระ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง 21150 โทร 0 3869 4112-3
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  rayong@alro.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์