Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก (2 มิ.ย. 2558)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก ครั้งที่ 5/2558 เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2558 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (28 พ.ค. 2558)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตามแผนงานปี 2558 เช่น การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน การตรวจสอบสารบบที่ดิน การสแกนเอกสาร การสำรวจรังวัด-จัดที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน การพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร การบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดิน การจัดหาที่ดิน การใช้เงินงบประมาณ และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อวันที่ 28 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเกคราะห์ 26 พฤษภาคม 2558 (26 พ.ค. 2558)
จังหวัดพิษณุโลก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ มาเป็นประธานในงาน คลีนิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ณ วัดคลองเมือง ตำบลวังพิกุล อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน ประมาณ 300 ราย การนี้ ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้นำเอกสาร ส.ป.ก.4-01 มามอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 15 ราย และออกหน่วยเพื่อให้บริการแก่เกษตรในท้องที่
ศึกษาดูงานการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด 25 พฤษภาคม 2558 (25 พ.ค. 2558)
ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้จัดให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 15 ราย ศึกษาดูงานการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด ณ กลุ่มเกษตรกร ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชง
อบรบการทำเชื้อจุลินทรีย์ 23 พฤษภาคม 2558 (23 พ.ค. 2558)
ส.ป.ก. ร่วมกับ ส.ป.ก.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมการขยายผลการทำเชื้อจุลินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิดเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากดิน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักสงฆ์ดอนรัง โดยมีเกษตรกร หมู่ 26 ต.หนองกระท้าว จำนวน 25 ราย เข้ารับการฝึกอบรม
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย 20 พฤษภาคม 2558 (20 พ.ค. 2558)
จังหวัดพิษณุโลก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ มาเป็นประธานในงาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ชาวพิษณุโลก ณ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน ประมาณ 300 ราย การนี้ ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้นำเอกสาร ส.ป.ก.4-01 มามอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 68 ราย และออกหน่วยเพื่อให้บริการแก่เกษตรในท้องที่
ตามรอยโครงการพระราชดำริฯ1 19 พฤษภาคม 2558 (19 พ.ค. 2558)
ส.ป.ก.พิษณุโลก โดย รักษาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโล นายณัฐพล มาประเสริฐ นิติกรชำนาญการ ได้บันทึกเทปสารคดี การดำเนินการตามแนวพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 2 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ และมันสำปะหลัง ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยัง หมู่ 26 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย เพื่อติดตามการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกร ที่ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำของชุมชน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบก (ททบ.5)
ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างความร่วมมือไตรภาคี ปี 2558 (6 พ.ค. 2558)
ส.ป.ก.พิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างความร่วมมือไตรภาคี ปี 2558 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วม 23 ราย
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (1 พ.ค. 2558)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตามแผนงานปี 2558 เช่น การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน การตรวจสอบสารบบที่ดิน การสแกนเอกสาร การสำรวจรังวัด-จัดที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน การพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร การบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดิน การจัดหาที่ดิน การใช้เงินงบประมาณ และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก (30 เม.ย. 2558)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (24 เม.ย. 2558)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) การจัดทำข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ ตามมติคณะรัฐมนตรี นายธนู มีแสงเงิน เป็นประธานในการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (16 เม.ย. 2558)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม เช่น การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การตรวจสอบสารบบที่ดิน การสแกนเอกสาร การสำรวจรังวัด - จัดที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน การพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร การบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดิน การจัดหาที่ดิน การใช้เงินงบประมาณ และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 60 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ (2 เม.ย. 2558)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นางสาวพรพิไล ทรัยพ์ทองคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 60 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ตรวจสอบแปลงที่ดินที่มีการกระทำผิด (2 เม.ย. 2558)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก (1 เม.ย. 2558)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (19 ก.พ. 2558)
ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมฏครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็ยพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2558 ณ โรงเรียนนครชุมรัชมังคลาภิเษก หมู่ที่ 1 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และได้นำเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ไปแจกเกษตรกร จำนวน 200 ฉบับ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง (18 ก.พ. 2558)
ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ที่โรงเรียนวัดหนองปรึอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และได้แจกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ให้กับเกษตรกร จำนวน 215 ฉบับ ในวันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2558
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก (26 ม.ค. 2558)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (5 ม.ค. 2558)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม เช่น การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การตรวจสอบสารบบที่ดิน การสแกนเอกสาร การสำรวจรังวัด - จัดที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน การพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร การบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดิน การจัดหาที่ดิน การใช้เงินงบประมาณ และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ส.ป.ก.พิษณุโลก นำกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโคเนื้อบ้านยาง ศึกษาดูงานการทำปุ๋ยชีวภาพที่ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 57 มีเกษตรกระเข้าร่วมประมาณ 20 ราย (15 ธ.ค. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 [23] 24 25 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th