Agricultural Land Reform Office

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
ศึกษาดูงานการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด 25 พฤษภาคม 2558 (25 พ.ค. 2558)
ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้จัดให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก จำนวน 15 ราย ศึกษาดูงานการปลูกมันสำปะหลังด้วยระบบน้ำหยด ณ กลุ่มเกษตรกร ต.บ่อถ้ำ อ.ขาณุวรลักษณ์บุรี จ.กำแพงเพชง
อบรบการทำเชื้อจุลินทรีย์ 23 พฤษภาคม 2558 (23 พ.ค. 2558)
ส.ป.ก. ร่วมกับ ส.ป.ก.พิษณุโลก จัดฝึกอบรมการขยายผลการทำเชื้อจุลินทรีย์เพื่อลดต้นทุนการผลิดเครือข่ายการเรียนรู้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์จากดิน เมื่อวันที่ 23 พฤษภาคม 2558 ณ สำนักสงฆ์ดอนรัง โดยมีเกษตรกร หมู่ 26 ต.หนองกระท้าว จำนวน 25 ราย เข้ารับการฝึกอบรม
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย 20 พฤษภาคม 2558 (20 พ.ค. 2558)
จังหวัดพิษณุโลก โดยท่านผู้ว่าราชการจังหวัด นายจักริน เปลี่ยนวงษ์ มาเป็นประธานในงาน บำบัดทุกข์ บำรุงสุข คืนความสุขให้ชาวพิษณุโลก ณ ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีเกษตรกรเข้าร่วมงาน ประมาณ 300 ราย การนี้ ส.ป.ก.พิษณุโลก ได้นำเอกสาร ส.ป.ก.4-01 มามอบให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 68 ราย และออกหน่วยเพื่อให้บริการแก่เกษตรในท้องที่
ตามรอยโครงการพระราชดำริฯ1 19 พฤษภาคม 2558 (19 พ.ค. 2558)
ส.ป.ก.พิษณุโลก โดย รักษาการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโล นายณัฐพล มาประเสริฐ นิติกรชำนาญการ ได้บันทึกเทปสารคดี การดำเนินการตามแนวพระราชดำริฯ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตามทฤษฎีเศรษฐกิจพอเพียง ของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หมู่ที่ 2 ต.คันโช้ง อ.วัดโบสถ์ เรื่องการทำเกษตรอินทรีย์ และมันสำปะหลัง ต่อจากนั้น ได้เดินทางไปยัง หมู่ 26 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย เพื่อติดตามการอนุรักษ์ดินและน้ำของเกษตรกร ที่ร่วมกันอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำของชุมชน ให้มีความอุดมสมบูรณ์และความหลากหลายทางชีวภาพ โดยได้ออกอากาศทาง สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทับบก (ททบ.5)
ฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างความร่วมมือไตรภาคี ปี 2558 (6 พ.ค. 2558)
ส.ป.ก.พิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการสร้างความร่วมมือไตรภาคี ปี 2558 ในวันที่ 6 พฤษภาคม 2558 ณ ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ มีเกษตรกรให้ความสนใจเข้าร่วม 23 ราย
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (1 พ.ค. 2558)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตามแผนงานปี 2558 เช่น การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การปรับปรุงแผนที่รายแปลงเป็นระบบมาตรฐาน การตรวจสอบสารบบที่ดิน การสแกนเอกสาร การสำรวจรังวัด-จัดที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน การพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร การบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดิน การจัดหาที่ดิน การใช้เงินงบประมาณ และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2558 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก (30 เม.ย. 2558)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2558 เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (24 เม.ย. 2558)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) การจัดทำข้อมูลการแก้ไขปัญหาหนี้สินเกษตรกรด้วยการจำหน่ายหนี้สูญ ตามมติคณะรัฐมนตรี นายธนู มีแสงเงิน เป็นประธานในการประชุมทางไกล เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (16 เม.ย. 2558)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม เช่น การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การตรวจสอบสารบบที่ดิน การสแกนเอกสาร การสำรวจรังวัด - จัดที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน การพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร การบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดิน การจัดหาที่ดิน การใช้เงินงบประมาณ และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2558 เวลา 08.30 น. ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
พิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 60 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพฯ (2 เม.ย. 2558)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นางสาวพรพิไล ทรัยพ์ทองคำ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 60 รูป เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558
ตรวจสอบแปลงที่ดินที่มีการกระทำผิด (2 เม.ย. 2558)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก (1 เม.ย. 2558)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก ครั้งที่ 3/2558 เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2558 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ (19 ก.พ. 2558)
ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกับ จังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมฏครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ สมเด็ยพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ปี 2558 ณ โรงเรียนนครชุมรัชมังคลาภิเษก หมู่ที่ 1 ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก และได้นำเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ไปแจกเกษตรกร จำนวน 200 ฉบับ
บำบัดทุกข์ บำรุงสุข หมู่ที่ 1 ต.บ้านกลาง (18 ก.พ. 2558)
ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข ที่โรงเรียนวัดหนองปรึอ ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก และได้แจกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ให้กับเกษตรกร จำนวน 215 ฉบับ ในวันที่ 18 กุมภาพันธุ์ 2558
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก (26 ม.ค. 2558)
ประชุมข้าราชการ และลูกจ้าง ส.ป.ก.พิษณุโลก ครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2558 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) (5 ม.ค. 2558)
ประชุมทางไกลออนไลน์ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม เช่น การสำรวจตรวจสอบข้อมูลพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน การตรวจสอบสารบบที่ดิน การสแกนเอกสาร การสำรวจรังวัด - จัดที่ดินรัฐและที่ดินเอกชน การพัฒนาพื้นที่และเกษตรกร การบริหารจัดการกองทุนปฏิรูปที่ดิน การจัดหาที่ดิน การใช้เงินงบประมาณ และการประเมินผลงานตามตัวชี้วัดต่างๆ เมื่อวันที่ 5 มกราคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ส.ป.ก.พิษณุโลก นำกลุ่มวิสาหกิจเลี้ยงโคเนื้อบ้านยาง ศึกษาดูงานการทำปุ๋ยชีวภาพที่ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 57 มีเกษตรกระเข้าร่วมประมาณ 20 ราย (15 ธ.ค. 2557)
ส.ป.ก.พิษณุโลก ดำเนินการขยายผลองค์ความรู้ให้แก่เกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.บ้านกลาง อ.วังทอง (11 ธ.ค. 2557)
ส.ป.ก.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการ (8 ธ.ค. 2557)
ส.ป.ก.พิษณุโลก จัดอบรมโครงการพัฒนาองค์ความรู้ โดยใช้กระบวนการวิสาหกิจชุมชนปี 2558 และได้รับความอนุเคราะห์ จากศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักษาพืช จังหวัดพิษณุโลก จัดส่งเจ้าหน้าที่ให้ความรู้แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน กลุ่มวิสาหกิจชุมชนเกษตรผสมผสานบัวสวรรค์ หมู่ที่ 9 ต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก มีเกษตรกรที่ให้ความสนใจจำนวน 50 ราย
ส.ป.ก.พิษณุโลก ติดตามและประสานงาน โครงการอนุรักษ์พันธุู์กรรมพืช โรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ดินฯ จำนวน 3 โรงเรียน 1.โรงเรียนบ้านท่าสะแก อ.ชาติตระการ 2.โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง อ.วังทอง และ 3.โรงเรียนรักไทยร่มเกล้า อ.เนินมะปราง (24 พ.ย. 2557)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th