Agricultural Land Reform Office

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
การประชุมเชิงปฏิบัติการใช้เครื่องมือสนับสนุนการวางแผนจัดการเชิงพื้นที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (3 มี.ค. 2560)
สปก.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดและพิธีลงนามถวายความอาลัย เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" (15 พ.ย. 2559)
โครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (26 ต.ค. 2559)
ส.ก.ก.พิษณุโลก ดำเนินการลงพื้นที่เพื่อคัดเลือกเกษตรกรที่เป็นต้นแบบเพื่อขยายผลองค์กความรู้ฯ (6 ต.ค. 2559)
ส.ป.ก.พิษณุโลก จัดเวทีชุมชนร่วมกันผู้นำท้องถิ่นฯ (28 ก.ย. 2559)
ส.ป.ก. นำเกษตรกรศึกษาดูงานศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง (Smart Farmer) (26 ก.ย. 2559)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ ๓/๒๕๕๙ (23 ส.ค. 2559)
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอวังทอง ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (23 ส.ค. 2559)
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอนครไทย ครั้งที่ ๒/๒๕๕๙ (23 ส.ค. 2559)
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอพรหมพิราม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ (26 ก.ค. 2559)
ผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก.ตรวจเยี่ยม ส.ป.ก.พิษณุโลก (14 ก.ค. 2559)
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" (22 มิ.ย. 2559)
การทำสัญญาเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (15 มิ.ย. 2559)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2559 (14 มิ.ย. 2559)
พิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลและพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติฯ (9 มิ.ย. 2559)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (คปจ.พิษณุโลก ) ครั้งที่ 2/2559 (25 พ.ค. 2559)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ (18 มี.ค. 2559)
วันที่ 18 มีนาคม 2559 นายยงยุทธิ์ แสงโชติ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงฯ ครั้งที่ 2/2559 ณ ห้องประชุมพระอัฎฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก
การประชุมทางไกลออนไลน์แบบ (Web conference) (18 มี.ค. 2559)
การประชุมทางไกลออนไลน์แบบ (Web conference) เพื่อมอบนโยบายและติดตามผลการดำเนินงานในแต่ละกิจกรรม ตามแผนงานปี 2559 เช่น ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 ผลการเบิกจ่ายงบประมาณ และการตรวจสอบการถือครองที่ดิน เป็นต้น โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ข้าราชการ และพนักงานราชการ ส.ป.ก.พิษณุโลก เข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 ณ ห้องปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก
ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมฯ (17 มี.ค. 2559)
วันที่ 17 มีนาคม 2559 นายยงยุทธิ์ แสงโชติ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ตรวจเยี่ยมเกษตรกรที่เข้ารับการฝึกอบรมการแปรรูปเห็ดนางฟ้า เพื่อเป็นการถนอมอาหารไว้บริโภคในครัวเรือน เป็นการลดรายจ่ายภาคครัวเรือนของเกษตรกร ได้มีวิทยากรจาก วิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา วิทยาเขตพิษณุโลก มาให้องค์ความรู้ในครั้งนี้ ณ หมู่ที่ 1 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก
ฝึกอบรมการทำน้ำหยดแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (11 มี.ค. 2559)
เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2559 เจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ของ ส.ป.ก. พิษณุโลก เป็นวิทยากรฝึกอบรมเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรการทำน้ำหยดแรงดันต่ำ ณ หมู่ที่ 15 ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 [18] 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th