Agricultural Land Reform Office

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
กิจกรรมโครงการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกพบประชาชน ปี 2560 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (19 ก.ย. 2560)
ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ตามโครงการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน (13 ก.ย. 2560)
กิจกรรมโครงการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกพบประชาชน ปี 2560 ตำบลชมพู อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (11 ก.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2560 (21 ส.ค. 2560)
การทำสัญญาเงินกองทุนปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (รอบที่ 3) (21 ส.ค. 2560)
การทำสัญญาเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (รอบที่ 2) (26 มิ.ย. 2560)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก 2/2560 (21 มิ.ย. 2560)
เลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ลงพื้นที่ศึกษาและติดตามงาน ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (6 มิ.ย. 2560)
การประชุมหารือโครงการบริหารจัดการเขตเกษตรเศรษฐกิจสินค้าเกษตรที่สำคัญ (Zoning) จังหวัดพิษณุโลก (23 พ.ค. 2560)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอเนินมะปราง โดยมี นายสมชาย ตรีณาวงษ์ นายอำเภอเนินมะปราง เป็นประธานฯ (18 พ.ค. 2560)
การขับเคลื่อนงานประชาสัมพันธ์การเกษตรและสหกรณ์ของจังหวัดพิษณุโลก (9 พ.ค. 2560)
การตรวจราชการของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. โดย (นายนิพนธ์ ชนมนัส) ผู้ตรวจราชการกรม (26 เม.ย. 2560)
วันที่ 19 เมษายน 2560 นายยงยุทธิ์ แสงโชติ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ตรวจตำแหน่งขออนุญาตสร้างฝายเก็บน้ำ หมู่ที่ 21 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (20 เม.ย. 2560)
การทำสัญญาเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดิน (รอบที่ 1) (20 เม.ย. 2560)
วัน 19 เมษายน 2560 นายยงยุทธิ์ แสงโชติ ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ร่วมงานบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ณ โรงเรียนน้ำริน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก โดยมี นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธี (19 เม.ย. 2560)
วันที่ 19 เมษายน 2560 นางจรีรัตน์ พานิชสรรพ์ ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ส.ป.ก.พิษณุโลก เข้าร่วมพิธีเปิดการฝึกอบรม หลักสุูตร Smartofficer รุ่นที่ 16 โดยมี นางพิศนีย์ ตรียะวงศ์ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิด ณ โรงแรมท๊อปแลนด์พลาซ่า พิษณุโลก (19 เม.ย. 2560)
วันที่ 12 เมษายน 2560 นายยงยุทธิ์ แสงโชติ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์บริการประชาชนในช่วงวันหยุดเทศกาลสงกรานต์ กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก ระว่างวันที่ 12 - 17 เมษายน 2560 ณ บริเวณสำนักงานชลประทานที่ 3 (19 เม.ย. 2560)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอวังทอง โดยมี นายสุรินทร์ เหมือนฤทธิ์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานฯ (10 เม.ย. 2560)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอนครไทย โดยมี นายชวนินทร์ วงศ์สถิตจิคกาล นายอำเภอนครไทย เป็นประธานฯ (28 มี.ค. 2560)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ร่วมเปิดศูนย์เครือข่ายพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 (16 มี.ค. 2560)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [17] 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th