Agricultural Land Reform Office

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
วันที่ 27 มีนาคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฎิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาเกษตรระดับจังหวัดพิษณุโลก ณ ห้องกาสะลอง สำนักงานสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก โดยมีนายจิตติศักดิ์ ศรีปัญญา เป็นประธาน (28 ก.พ. 2562)
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2562 นางจรีรัตน์ พานิชสรรพ์ ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินเปิดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดและการสร้างและพัฒนาอาสาปฏิรูปที่ดิน (25 ก.พ. 2562)
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นำโดยนายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่จังหวัดพิษณุโลกพร้อมเจ้าหน้าที่ ออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่(Mobile Unit) ณ วัดสวยเมี่ยง ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (25 ก.พ. 2562)
วันที่ 20 กุุมภาพันธ์ 2562 นางจรีรัตน์ พานิชสรรพ์ ผู้อำนวยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์ "24 กุมภาพันธ์ วันปลอดควันพิษจากไฟป่า" ลดการเผา ควบคุมไฟป่า และหมอกควันในพื้นที่จังหวัดพิษณุโลก (21 ก.พ. 2562)
20 กุมภาพันธ์ 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม Web Conference เรื่องแนวทางในการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เกี่ยวกับ สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส (21 ก.พ. 2562)
15 กุมภาพันธ์ 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย เฉลิมงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ ออกตรวจสอบความสมบูรณ์ของแหล่งน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อหาข้อมูลในการสร้างแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน (18 ก.พ. 2562)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้ารายงานตัวกับนายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ณ ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (15 ก.พ. 2562)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา"เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ ณ บริเวณคลองคูณ ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (13 ก.พ. 2562)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกร่วมกับกลุ่มกฎหมาย และกลุ่มงานช่างและแผนที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดที่ดินให้เกษตรกร ในพื้นที่หมู่ที่ 1 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (12 ก.พ. 2562)
วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มกฎหมาย กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน กลุ่มงานช่างและแผนที่ จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอชาติตระการ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอชาติตระการ อำเภอชาติตระก (12 ก.พ. 2562)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562 ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมจัดกิจกรรมหน่วยงานบำบัดทุก บำรุงสุข สร้างยอมยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม(ส่วนทะเลแล้ว) ตำบลพลายชมพล อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (11 ก.พ. 2562)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมกิจกรรมอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" กำจัดวัชพืชและพัฒนาแหล่งน้ำ ภายใต้โครงการคืนคลองสวย รักษ์น้ำใส ณ คลองยมราช ตำบลบ้านกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก (4 ก.พ. 2562)
วันที่ 23 มกราคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ อบต.บ้านกลาง ต.บ้านกลาง อ.วังทอง จ.พิษณุโลก (23 ม.ค. 2562)
นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางจรีรัตน์ พานิชสรรพ์ นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ เข้าร่วมจัดกิจกรรมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2562 ณ ศูนย์จัดการ ดินปุ๋ยชุมชน ม.9 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก (22 ม.ค. 2562)
วันที่ 22 มกราคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ออกให้บริการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่2 ณ วัดบ้านดง ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (22 ม.ค. 2562)
นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนายเฉลิมชัย เฉลิมงาม ผอ.กลุ่มงานช่างและแผนที่ เข้าร่วมประชุมด้านการบริหารจัดการแผนที่เพื่อการจัดที่ดิน ณ ห้องประชุมไชยยง์ ชูชาติ ส.ป.ก.ราชดำเนินนอก กรุงเทพฯ (21 ม.ค. 2562)
วันที่ 27 ธ.ค. 2561 เวลา 10.00 น. นางจรีรัตน์ พานิชสรรพ์ รษก.ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกิร่วมเปิดจุดบริการประชาชน ของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามโครงการ "ส่งสุขปีใหม่ 2562 มอบให้เกษตร/ประชาชน" (27 ธ.ค. 2561)
24ธันวาคม 2561 นางจรีรัตน์ พานิชสรรพ์ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายปราโมทย์ ปั้นทิม เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน เข้าร่วมจัดกิจกรรมพร้อมเปิดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (24 ธ.ค. 2561)
วันที่ 21 ธันวาคม 2561 กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ โดยนางเพชรรัตน์ มามี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ จัดฝึกอบรมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ โรงเรียนในเขตปฏิรูปที่ิดิน (21 ธ.ค. 2561)
20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.30 น. นางจรีรัตน์ พานิชสรรพ์ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมเปิดงานวันสาธิตและแปลงเรียนรู้ โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา (20 ธ.ค. 2561)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th