Agricultural Land Reform Office

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
วันที่ 23 เมษายน 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางจรีรัตน์ พานิชสรรพ์ ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน พร้อมด้วย ข้าราชการในสังกัด เข้าร่วมรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย” (23 เม.ย. 2562)
วันที่ 17 เมษายน 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นำโดย นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัด ได้จัดกิจกรรมร่วมแสดงเจตจำนงสุจริตของ ส.ป.ก. (19 เม.ย. 2562)
วันที่ 10 เมษายน 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยนายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกจัดกิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 5ณ ศาลาประชาคม หมู่ที่ 2 ตำบลบ่อภาคอำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (12 เม.ย. 2562)
วันที่ 9 เมษายน 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกและเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (10 เม.ย. 2562)
วันที่ 8 เมษายน 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการในสังกัด ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ของจังหวัดพิษณุโลก ณ วิหารพระพุทธชินราช วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (10 เม.ย. 2562)
วันที่ 6 เมษายน 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกมอบหมายให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ณ สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก (10 เม.ย. 2562)
วันที่ 4 เมษายน 2562 ส.ป.ก.ออกหน่วยคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการด้านวิชาการเกษตรพร้อมให้คำแนะนำแก้ไขเกษตรกรในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลสวนเมี่ยง ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (5 เม.ย. 2562)
ในวันที่ 4 - 5 เมษายน 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมประชุมคณะทำงานทบทวน ปรับปรุง แก้ไข ระเบียบการสำรวจรังวัด และทำแผนที่ เพื่อให้การปฏิบัติงานสอดคล้องกับสภาวะปัจจุบันที่ได้มีการพัฒนาโปรแกรมการสำรวจรังวัดและทำแผนท (5 เม.ย. 2562)
วันอาทิตย์ที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการ ร่วมถวายพานพุ่มดอกไม้สด ในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า (3 เม.ย. 2562)
วันที่ 29 มีนาคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้นายนันทวัฒน์ สุริยวงษา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นำเกษตรกร 29 ราย เดินทางไปศึกษาดูงานแปลงตัวอย่างเกษตรทฤษฎีใหม่ของนางขวัญเรือน บุศภัค (3 เม.ย. 2562)
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ นายนันทวัฒน์ สุริยวงษา นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นำเกษตรกร จำนวน 29 ราย เดินทางไปศึกษาดูงาน ณ ศูนย์สาธิตสหกรณ์โครงการหุบกะพง (3 เม.ย. 2562)
วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ และเจ้าหน้า ร่วมกิจกรรมปลูกหญ้า ณ สระสองห้อง ในโบราณสถาน พระราชวังจันทร์ (31 มี.ค. 2562)
วันที่ 28 มีนาคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวบุษยา ส่งสุข นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ นำเกษตรกร จำนวน 22 ราย ศึกษาดูงานตามโครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (31 มี.ค. 2562)
วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ และกลุ่มกฎหมาย ร่วมกันดำเนินการทำสัญญาและให้สินเชื่อเงินกองทุนฯแก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ด (29 มี.ค. 2562)
27 มีนาคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ วัดวังน้ำบ่อ ตำบลไทรย้อย อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก (27 มี.ค. 2562)
วันที่ 14 มีนาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดย นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 4 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู ต.ชมพู อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก (15 มี.ค. 2562)
วันที่ 13 มีนาคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้เป็นประธานในการมอบประกาศนียบัตรแก่เกษตรกรผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรการ ณ วัดน้ำดำ ม.10 ต.ดอนทอง อ.เมือง จ.พิษณุโลก (15 มี.ค. 2562)
วันที่ 11 มีนาคม 2562 นางสาววรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม พร้อมด้วยนายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก และคณะ ได้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมแปลงเกษตรกรรม เนื้อที่ 415 ไร่ จำนวน 38 แปลง ณ บ้านตีนตก หมู่ที่ 13 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (13 มี.ค. 2562)
วันที่ 11 มีนาคม 2562 น.ส.วรรณพร ดอกจำปา ผู้ตรวจราชการกรม ได้เข้าตรวจเยี่ยมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมติดตามผลการปฏิบัติงานตามแผนงานปีงบประมาณ 2562 โดยมี นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัด พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม (11 มี.ค. 2562)
วันที่ 1 มีนาคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 1/2562 ณ ห้องประชุมพระอัฏฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก (1 มี.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th