Agricultural Land Reform Office

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
วันที่ 5 มกราคม 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก เข้าร่วมการประชุมทางไกลออนไลน์ Web Conference ครั้งที่ 1/2564 (5 ม.ค. 2564)
วันที่ 29 -30 ธันวาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกร โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ ตำบลบ้านกลาง และตำบลแก่งโสภา (30 ธ.ค. 2563)
วันที่ 29 ธันวาคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและกลุ่มงานช่างและแผนที่ ตรวจสอบการถือครอง และทำประโยชน์ที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน (29 ธ.ค. 2563)
วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มงานช่างและแผนที่ ตรวจสอบการถือครอง และทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือ (28 ธ.ค. 2563)
วันที่ 25 ธันวาคม 2563 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ ตำบลสวนเมี่ยง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก (25 ธ.ค. 2563)
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จัดประชุมเพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน และวางแผนการดำเนินงานแบบมีส่วนร่วม พร้อมทั้งตรวจสอบคุณสมบัติและรับสมัครเกษตรกรเข้าร่วมโครงการส่งเสริมวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (24 ธ.ค. 2563)
วันที่ 24 ธันวาคม 2563 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (24 ธ.ค. 2563)
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ให้แก่เกษตรกร ตามโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 ในพื้นที่ ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (23 ธ.ค. 2563)
วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2564 ครั้งที่ 1 (23 ธ.ค. 2563)
วันที่ 17 ธันวาคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและกลุ่มงานช่างฯตรวจสอบการถือครองและทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือ เปลี่ยนการทำประโยชน์ ในท้องที่ ม. 19 ต..หนองกะท้าว อ.นครไทย (17 ธ.ค. 2563)
วันที่ 16 ธันวาคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2563 (16 ธ.ค. 2563)
วันที่ 15 ธันวาคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายภูวศิษฐ์ สุทธิ์วิวัฒน์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ดำเนินการออก "ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่" (Mobile Unit) ครั้งที่ 1 (15 ธ.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้จัดฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 แปลงใหญ่(พืชผัก) (9 ธ.ค. 2563)
วันที่ 8 ธันวาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) จัดฝึกอบรมเกษตรกร โครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตรการรวมกลุ่มและการเชื่อมโยงตลาด (8 ธ.ค. 2563)
วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ดำเนินการมอบหนังสืออนุญาต ให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 21 ราย 23 แปลง ในการประชุมประจำเดือนหมู่บ้าน ม. 7 ม.14 ต.วังนกแอ่น (7 ธ.ค. 2563)
วันที่ 4 ธันวาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 3/2563 ณ ห้องประชุมสมเด็จพระบรมไตรโลกนารถ (ห้องประชุม 741) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (4 ธ.ค. 2563)
วันที่ 3 ธันวาคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ “วันดินโลก” ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก ตำบลชัยนาม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (3 ธ.ค. 2563)
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานร่วมกับเกษตรอำเภอชาติตระการในการประชุมชี้แจงจ้างงานระดับตำบล ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์โครงการฯ (30 พ.ย. 2563)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล (321) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (26 พ.ย. 2563)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (25 พ.ย. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th