Agricultural Land Reform Office

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
ส.ป.ก.พิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯได้นำผู้นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 6 ราย เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพผู้จัดการแปลง และผู้นำเกษตรกร ด้านการบริหารจัดการ และเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตด้วยนวัตกรรม” ระหว่างวันที่ 21 – 23 มกราคม 2563 (24 ม.ค. 2563)
วันที่ 22 มกราคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำเดือน มกราคม 2563 (22 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ และการปฏิรูปที่ดิน ได้จัดฝึกอบรมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563 หลักสูตร “การผลิตถ่านอัดแท่งและถ่านผลไม้ดูดกลิ่น” (20 ม.ค. 2563)
วันศุกร์ที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางเพชรรัตน์ มามี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการในโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช (17 ม.ค. 2563)
วันที่ 17 มกราคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ส.ต.ต.ฉลองชัย จันทร์ใจดี นิติกรชำนาญการ พร้อมด้วยข้าราชและเจ้าหน้าที่ ในสังกัดฯ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ทำความสะอาดโรงเรียนจ่าการบุญ (17 ม.ค. 2563)
วันที่ 16 มกราคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เข้าร่วมประชุมการปรับปรุงโครงสร้างสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม​ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ (17 ม.ค. 2563)
วันพุธที่ 15 มกราคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางเพชรรัตน์ มามี นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2563 ครั้งที่ 1 (15 ม.ค. 2563)
วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้เข้าร่วมประชุมโครงการแผนงานบรูณาการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน และโครงการพัฒนาแหล่งน้ำและระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัด (Flagship Project) (9 ม.ค. 2563)
วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมจัดนิทรรศการในงานวันรณรงค์ตัดอ้อยสด ลดการเผาอ้อยส่งเข้าหีบโรงงานน้ำตาล (ลดPM2.5) ณ แปลงนายวรชัย มโนมัธย์ หมู่ 2 ต.บ่อทอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก (9 ม.ค. 2563)
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ดำเนินการออก "ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่" (Mobile Unit) ครั้งที่ 1/2563 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง (27 ธ.ค. 2562)
วันที่ 27 ธันวาคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน ประจำเดือน ธันวาคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง (27 ธ.ค. 2562)
วันพุธที่ 25 ธันวาคม 2562 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) จัดอบรมหลักสูตร การพัฒนาศักยภาพผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (คปจ.) และการสร้างและพัฒนาอาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรม (อสปก.) ปีงบประมาณ 2563 (26 ธ.ค. 2562)
วันที่ 24 ธันวาคม 2562 เวลา 15.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) ได้มีการจัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 4/2562 ณ ห้องประชุมพระอัฎฐารส สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดพิษณุโลก (ชั้น 5) (24 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ได้จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2563 (24 ธ.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ ได้จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรกรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การแปรรูปมะขามป้อมในระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ ณ วัดบ้านดง ม.๑ ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ จ.พิษณุโลก (24 ธ.ค. 2562)
นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวบุษยา ส่งสุข นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการ ฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการส่งเสริมและสร้างทักษะในการประกอบอาชีพทั้งในและนอกภาคการเกษตร กิจกรรมพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรม (19 ธ.ค. 2562)
13 ธันวาคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มงานช่างและแผนที่ ร่วมลงพื้นที่ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณี ทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายฎีกา ขอพระราชทานความช่วยเหลือซ่อมแซมถนนสายบ้านขวดน้ำมัน (13 ธ.ค. 2562)
วันที่ 12 ธันวาคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัดฯ ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค (13 ธ.ค. 2562)
วันที่ 11 ธันวาคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการและร่วมเปิดงาน “วันดินโลก” ณ สถานีพัฒนาที่ดินพิษณุโลก (12 ธ.ค. 2562)
6 ธันวาคม 2562 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มงานช่างและแผนที่ และกลุ่มกฎหมาย ร่วมลงพื้นที่ หมู่ 16 ตำบลบ้านดง อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพิพาทแนวเขตระหว่างแปลงที่ดินของเกษตรกร (6 ธ.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th