Agricultural Land Reform Office

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
เนื่องด้วยสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ COVID-19 สำนักงานการปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (Covid-19) อย่างเข้มข้นและต่อเนื่อง (14 เม.ย. 2563)
วันที่ 13 เมษายน 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) ดำเนินการตรวจวัดอุณหภูมิของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ทุก กลุ่มฝ่าย เพื่อปฏิบัติตามตามข้อสั่งการผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก “ข้าราชการต้องเป็นตัวอย่างที่ดี” (13 เม.ย. 2563)
วันที่ 10 เมษายน 2563 ส.ป.ก.พิษณุโลก มอบหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) ให้แก่ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคัดกรอง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อความปลอดภัยในการลดเสี่ยง เลี่ยงโควิด-19 (10 เม.ย. 2563)
วัน 10 เมษายน 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) ดำเนินการวัดอุณหภูมิของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ เพื่อปฏิบัติตามคำสั่ง ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ตามข้อสั่งการ ข้าราชการต้องเป็นตัวอย่างที่ดี (10 เม.ย. 2563)
วันที่ 9 เมษายน 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) ได้มอบหน้ากากคลุมหน้า (Face Shield) ให้แก่ เจ้าหน้าที่ด่านตรวจคัดกรอง บ้านห้วยตีนตั่ง หมู่ 1 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (9 เม.ย. 2563)
วันที่ 9 เมษายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เชิญเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก. พิษณุโลก รับประทานอาหาร กลางวันร่วมกัน โดยยึดหลักระยะห่างทางสังคม (Social Distancing) ตักอาหารแล้วแยกย้ายกันรับประทานตามอัธยาศัย (9 เม.ย. 2563)
วันที่ 8 เมษายน 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) ได้ดำเนินการตามมาตรการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 อย่างต่อเนื่อง ได้จัดทำป้ายประชาสัมพันธ์เพิ่มเติม (8 เม.ย. 2563)
ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีแนวโน้มการแพร่ระบาดที่เพิ่มมากขึ้น ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกัน และลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาด ส.ป.ก.พิษณุโลก จึงได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา (7 เม.ย. 2563)
วันที่ 3 เมษายน 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดกิจกรรม Unit School โดยร่วมกันจัดทำหน้ากาก Face Shield เพื่อแจกจ่ายเจ้าหน้าที่ และนำไปแจกจ่ายตามจุดตรวจคัดกรองการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในจังหวัดพิษณุโลก (3 เม.ย. 2563)
วันที่ 2 เมษายน 2563 ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมจัดกิจกรรม Socail Distancing แนวทางลดเสี่ยง เลี่ยง Covid-19 พร้อมประกาศยกระดับมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 เพื่อรณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (2 เม.ย. 2563)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมเรื่อง ขอความร่วมมือเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและประชาชนในการติดต่อขอรับบริการ ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดในช่วงสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (2 เม.ย. 2563)
ส.ป.ก.พิษณุโลก ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนผู้รับบริการและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน ร่วมใจปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 เพื่อรณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ดังนี้ ... (1 เม.ย. 2563)
วันที่ 31 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) กำหนดมาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 เพื่อรณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) (31 มี.ค. 2563)
วันที่ 30 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) กำหนด มาตรการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ Covid-19 เพื่อรณรงค์การป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) โดยจัดตั้งจุดคัดกรองตรวจวัดอุณหภูมิแก่เจ้าหน้าที่และเกษตรกรผู้มาติดต่อ (30 มี.ค. 2563)
วันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) ร่วมกันจัดกิจกรรม Unit School ให้ความรู้เรื่องการคัดแยกขยะโดยฝ่ายบริหารทั่วไป การทำน้ำหมักชีวภาพจากเศษพืชผักเหลือใช้ โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน (27 มี.ค. 2563)
วันที่ 27 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) กำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (27 มี.ค. 2563)
วันที่ 26 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) กำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ตามมาตรการของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (26 มี.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) กำหนดมาตรการป้องกัน เพื่อลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) (25 มี.ค. 2563)
วันที่ 24 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) ร่วมใจต้าน Covid-19 โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงานฯ ทำความสะอาดรถยนต์ราชการ และปิดประกาศให้ความรู้การป้องกัน Covid-19 (24 มี.ค. 2563)
วันที่ 23 มีนาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ร่วมใจต้าน Covid-19 โดยความร่วมมือของเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกันทำความสะอาดภายในสำนักงานฯ และได้ปิดประกาศให้ความรู้การป้องกัน Covid-19 (23 มี.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th