Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ประสานผู้ปกครองท้องที่ เพื่อดำเนินการติดตั้งป้าย “รับซื้อที่ดินที่มีเอกสารสิทธิตามประมวลกฎหมายที่ดิน เช่น โฉนดที่ดิน,น.ส.3 ก” (25 ก.พ. 2564)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางบุษบง โฆษิตานันท์ ผู้อำนวยการกลุ่มการเงินบัญชีฯ พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด วัดจุฬามณี” (24 ก.พ. 2564)
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มการเงินบัญชีและจัดเก็บผลประโยชน์ ลงพื้นที่ให้บริการรับชำระหนี้ให้กับเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ตำบลเนินเพิ่ม และตำบลหนองกะท้าว อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก (23 ก.พ. 2564)
วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มงานช่างและแผนที่ ตรวจสอบการถือครองและทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือ เปลี่ยนการทำประโยชน์ (22 ก.พ. 2564)
วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน (19 ก.พ. 2564)
วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ส.ต.ต.ฉลองชัย จันทร์ใจดี นิติกรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์บริหารการขับเคลื่อนการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิต ตามหลักทฤษฎีใหม่ ฯ (18 ก.พ. 2564)
วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 (17 ก.พ. 2564)
วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก เดินทาง ตรวจสอบความคืบหน้าโครงการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านนาพราน หมู่ที่ 19 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (16 ก.พ. 2564)
วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มกฎหมาย กลุ่มงานช่างและแผนที่ และกลุ่มการเงินบัญชี ฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอวังทอง ครั้งที่ 1/2564 (15 ก.พ. 2564)
วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 (13 ก.พ. 2564)
วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 (11 ก.พ. 2564)
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 (10 ก.พ. 2564)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มการเงินบัญชีฯ และกลุ่มกฎหมาย ร่วมกันให้สินเชื่อเงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม แก่เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินฯ มีเกษตรกร เข้ารับเงินกู้ยืมฯ (9 ก.พ. 2564)
วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จัดฝึกอบรมเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดพิษณุโลก ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร“การเพิ่มมูลค่าและเชื่อมโยงตลาด” (9 ก.พ. 2564)
วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่เกษตรกรโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2564 (แปลงข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) (8 ก.พ. 2564)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรบเกษตรกรที่เข้าร่วม โครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 (5 ก.พ. 2564)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรบเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินฯ ประจำปีงบประมาณ 2564 หลักสูตร การผลิตถ่านไบโอชาร์ (4 ก.พ. 2564)
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรบเกษตรกร ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2564 (4 ก.พ. 2564)
วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ดำเนินการออก "ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่" (Mobile Unit) ครั้งที่ 2 ณ วัดห้วยตีนตั่ง หมู่ที่ 1 ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย (3 ก.พ. 2564)
วันที่ 29 มกราคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม Big Cleaning ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกบริเวณของสำนักงานฯ ซึ่งเป็นการลดและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งจัดกิจกรรม 5 ส. (29 ม.ค. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th