Agricultural Land Reform Office

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
วันที่ 5 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ ส.ต.ต.ฉลองชัย จันทร์ใจดี ผู้อำนวยการกลุ่มกฎหมาย พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “รู้รักสามัคคี รักษ์สิ่งแวดล้อม พัฒนาคุณภาพชีวิต” (5 ธ.ค. 2564)
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ “วันดินโลก (World Soil Day) ปี 2564” โดยมี นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน (3 ธ.ค. 2564)
วันที่ 3 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลกจัดกิจกรรม "ส่งความสุขด้วยการแบ่งปัน" บริจาคสิ่งของเข้าตู้ส่งสุข เนื่องในโอกาสวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2564 (3 ธ.ค. 2564)
วันที่ 2 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาววิมล ตันทร นิติกรปฏิบัติการ และนายกนก อุปพงษ์ นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (2 ธ.ค. 2564)
วันที่ 1 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก จัดกิจกรรม 5 ส. ขับเคลื่อนวาระ “พิษณุโลกเมืองสะอาด” (1 ธ.ค. 2564)
วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นายปราโมทย์ ปั้นทิม เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน จัดฝึกอบรบเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ 2565 (29 พ.ย. 2564)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางปาริชาติ จัตุรภัทร์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน และนายพัชร ชนะชนม์ นิติกรปฏิบัติการ ตรวจสอบการถือครองและทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือ (26 พ.ย. 2564)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางปาริชาติ จัตุรภัทร์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน และนายพัชร ชนะชนม์ นิติกรปฏิบัติการ ตรวจสอบการถือครองและทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือ เปลี่ย (26 พ.ย. 2564)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางปาริชาติ จัตุรภัทร์ นายช่างสำรวจชำนาญงาน และนายพัชร ชนะชนม์ นิติกรปฏิบัติการตรวจสอบการถือครองและทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน (25 พ.ย. 2564)
วันที่ 25 ธันวาคม 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางจารุณี วรรณจำรัส รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก เข้าร่วมกิจกรรมตามโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 (25 พ.ย. 2564)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564 (24 พ.ย. 2564)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มกฎหมาย กลุ่มงานช่างและแผนที่ ตรวจสอบการถือครองและทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือ เปลี่ยนการทำประโยชน์ ในท้องที่หมู่ 11 (24 พ.ย. 2564)
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก. พิษณุโลก) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดเวทีชี้แจงโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลกปีงบประมาณ 2565 (24 พ.ย. 2564)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มกฎหมาย กลุ่มงานช่างและแผนที่ ตรวจสอบการถือครอง และทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือ เปลี่ยนการทำประโยชน์ ในท้องที่หมู่ 10 (18 พ.ย. 2564)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้ตรวจสอบพื้นที่ กลุ่มเกษตรกรชาวสวนยาง สกย.บ้านแยง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านแยง อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก เพื่อแก้ไขปัญหาจากการได้รับผลกระทบจากลานรับซื้อยางพาราและยางก้อนถ้วย (16 พ.ย. 2564)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มกฎหมายกลุ่มงานช่างและแผนที่ ตรวจสอบการถือครองและทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือ เปลี่ยนการทำประโยชน์ ในท้องที่หมู่ 10 (16 พ.ย. 2564)
วันที่ 15 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มกฎหมายและกลุ่มงานช่างและแผนที่ ตรวจสอบการถือครองและทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือ เปลี่ยนการทำประโยชน์ ในท้องที่หมู่ 10 บ้านโป่งแค (15 พ.ย. 2564)
วันที่ 14 พฤศจิกายน 2564เวลา 09.00 น. นายรณชัย จิตรวิเศษ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นประธานในพิธี วางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง (14 พ.ย. 2564)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและกลุ่มงานช่างและแผนที่ ตรวจสอบการถือครอง และทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือเปลี่ยนการทำประโยชน์ (12 พ.ย. 2564)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและกลุ่มงานช่างและแผนที่ ตรวจสอบการถือครอง และทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือ เปลี่ยนการทำประโยชน์ ในท้องที่หมู่ 5 (11 พ.ย. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th