Agricultural Land Reform Office

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานร่วมกับเกษตรอำเภอชาติตระการในการประชุมชี้แจงจ้างงานระดับตำบล ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์โครงการฯ (30 พ.ย. 2563)
วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล (321) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (26 พ.ย. 2563)
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (25 พ.ย. 2563)
วันที่ 18 พฤศจิกายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 (18 พ.ย. 2563)
วันที่ 16 พฤศจิกายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดกิจกรรม ร่วมส่งน้ำใจ โครงการตู้ส่งสุข ส่งมอบความสุข ด้วยการแบ่งปัน โดยได้ความร่วมมือจากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ ฯ ได้นำสิ่งของอุปโภคบริโภคมาเพิ่มเติมในตู้ส่งสุข (16 พ.ย. 2563)
วันที่ 12 พฤศจิกายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นายเฉลิมชัย เฉลิมงาม ผู้อำนวยการกลุ่มงานช่างและแผนที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมาย ร่วมประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงของโครงการทรัพย์วังทอง (12 พ.ย. 2563)
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563 ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ให้การต้อนรับ นางวันเพ็ญ จิรทรัพย์เจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายแผนงานและงบประมาณ พร้อมคณะ (11 พ.ย. 2563)
วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๓ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ๒๕๖๓ โดยร่วมกับเกษตรกรในพื้นที่ดูแลรักษา บำรุงต้นไม้ กำจัดวัชพืช โรคพืช และแมลงศัตรูพืช ณ วัดหนองสองเฒ่า ต.หนองกะท้าว อ.นครไทย (30 ต.ค. 2563)
วันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน ตุลาคม 2563 (27 ต.ค. 2563)
วันที่ 26 ตุลาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (ส.ป.ก.พิษณุโลก) จัดพิธีมอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก. 4-01) แก่เกษตรกร จำนวน 50 ราย (26 ต.ค. 2563)
วันที่ 21 ตุลาคม 2563 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลฯ (21 ต.ค. 2563)
วันที่ 20 ตุลาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดประชาคมหมู่บ้าน โครงการขุดบ่อบาดาลและระบบสูบน้ำโซลาเซลส์พร้อมระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดินณ ศาลาประชาคม ม. 8 ต.บ้านกลาง และศาลาประชาคม ม.8 ต.วังนกแอ่น (20 ต.ค. 2563)
วันที่ 19 ตุลาคม 2563 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จัดประชาคมหมู่บ้าน โครงการขุดบ่อบาดาล และระบบสูบน้ำโซลาเซลส์พร้อมระบบกระจายน้ำในเขตปฏิรูปที่ดิน (19 ต.ค. 2563)
วันที่ 28 กันยายน 2563 เวลา 8.00 น. ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกัน จัดกิจกรรมการเชิญธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย (28 ก.ย. 2563)
วันที่ 25 กันยายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ เข้าร่วมพิธี ปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำวังประมงแห่งชาติ ณ ทะเลสาบน้ำจืด บ้านไร่สุขสมบูรณ์ (25 ก.ย. 2563)
วันที่ 24 กันยายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำเดือน กันยายน 2563 (24 ก.ย. 2563)
วันที่ 23 กันยายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มงานช่างและแผนที่ และกลุ่มกฎหมาย ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีพิพาทตั้งเสาไฟฟ้ารุกล้ำที่ดินแปลงข้างเคียง ณ หมู่ 16 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (23 ก.ย. 2563)
วันที่ 21 กันยายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ดำเนินการออก "ศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่" (Mobile Unit) ครั้งที่ 7 ณ หอประชุมบ้านใหม่เจริญทรัพย์ ม.14 ต.บ้านดง อ.ชาติตระการ (21 ก.ย. 2563)
วันที่ 18 กันยายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก และผู้ปกครองท้องที่ เดินทางเข้าตรวจพื้นที่เตรียมดำเนินการขุดลอกอ่างเก็บน้ำบ้านนาพราน หมู่ 19 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (18 ก.ย. 2563)
วันที่ 10 กันยายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มงานช่างฯ จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอชาติตระการ (10 ก.ย. 2563)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th