Agricultural Land Reform Office

    1     2     3  
    นายศักดิ์ศิริ  ธูปวงศ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

  
ข่าวประกาศ

ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจใน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังหวัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (24 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวังหวัดพิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินครั้งที่ 2 และกำหนด เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินครั้งที่ 2 ของพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจัง (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง รายชื่อผู้เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ กำหนดวิธีการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับการประเมินฯ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน สังกัดสำนักงานการปฏิ (23 ก.ค. 2564)
อ่านทั้งหมด     

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 เข้าสู่ระบบ
ภาพข่าว
  วันที่ 11 ตุลาคม 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มกฎหมาย กลุ่มงานช่างและแผนที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ หมู่ที่ 8 บ้านหินประกาย ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (11 ต.ค. 2564)
  วันที่ 7 ตุลาคม 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ กลุ่มกฎหมาย กลุ่มงานช่างและแผนที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงการจัดที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน ณ หมู่ที่ 6 บ้านวังตาด ตำบลวังนกแอ่น อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก (7 ต.ค. 2564)
  วันที่ 30 กันยายน 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มกฎหมาย กลุ่มงานช่างและแผนที่ ลงพื้นที่ตรวจสอบและเจรจาไกล่เกลี่ย ระงับข้อพิพาท (30 ก.ย. 2564)
อ่านทั้งหมด     
สาระน่ารู้
หน้าหลัก >> คู่มือต่างๆ
คู่มือต่างๆ
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสทิธิในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน (29 ต.ค. 2562)
คู่มือการให้บริการจัดที่ดิน (25 ต.ค. 2562)
คู่มือการให้บริการ การโอนสิทธิ-มรดก เช่า ซื้อ (25 ต.ค. 2562)
คู่มือการปฏิบัติการขอให้ที่ดินสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ (24 ต.ค. 2562)
คู่มือการขอและการพิจารณาการขอให้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค (23 ต.ค. 2562)

หน้า : [1]
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กย 3917 พล (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน กล 7848 พล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ม.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง ปรักาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ธ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (13 พ.ค. 2563)
อ่านทั้งหมด     สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์