Agricultural Land Reform Office

    1     2     3  
    นายศักดิ์ศิริ  ธูปวงศ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

  
ข่าวประกาศ

ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (5 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 คุณุสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (21 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ีดินจังหวัดพิษณุโลก กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (1 ก.ค. 2563)
อ่านทั้งหมด     

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 เข้าสู่ระบบ
ภาพข่าว
  วันที่ 25 มกราคม 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้กลุ่มกฎหมาย และกลุ่มงานช่างและแผนที่ ตรวจสอบการถือครอง และทำประโยชน์ที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน กรณีพบความผิดปกติ เปลี่ยนมือ เปลี่ยนการทำประโยชน์ (25 ม.ค. 2564)
  วันที่ 22 มกราคม 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก จัดกิจกรรม Big Cleaning ร่วมกันทำความสะอาด ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อ ทุกบริเวณของสำนักงานฯ ซึ่งเป็นการลดและป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 อีกทางหนึ่ง พร้อมทั้งจัดกิจกรรม 5 ส. (22 ม.ค. 2564)
  วันที่ 22 มกราคม 2564 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก ผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เข้าร่วมประชุมหารือแนวทาง การนำเสนอข้อมูลตามแผนการตรวจราชการและการขับเคลื่อนแบบบูรณาการในพื้นที่ฯ (22 ม.ค. 2564)
อ่านทั้งหมด     
สาระน่ารู้
หน้าหลัก >> คู่มือต่างๆ
คู่มือต่างๆ
คู่มือปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการออกหนังสือแสดงสทิธิในที่ดิน ในเขตปฏิรูปที่ดิน (29 ต.ค. 2562)
คู่มือการให้บริการจัดที่ดิน (25 ต.ค. 2562)
คู่มือการให้บริการ การโอนสิทธิ-มรดก เช่า ซื้อ (25 ต.ค. 2562)
คู่มือการปฏิบัติการขอให้ที่ดินสร้างวัดหรือสำนักสงฆ์ (24 ต.ค. 2562)
คู่มือการขอและการพิจารณาการขอให้ที่ดินเพื่อกิจการสาธารณูปโภค (23 ต.ค. 2562)

หน้า : [1]
ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรกษารถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน 1 กท 4311 กทม (4 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน 1 กท 4311 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2563)
การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 (6 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2562)
อ่านทั้งหมด     สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์