Agricultural Land Reform Office

    1     2     3  
    นายศักดิ์ศิริ  ธูปวงศ์
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก

  
ข่าวประกาศ

ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (5 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะความรู้และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2 คุณุสมบัติส่วนบุคคลอื่น (สอบสัมภาษณ์) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก (21 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่1 ในการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ีดินจังหวัดพิษณุโลก กำหนด วันเวลา สถานที่สอบ และระเบียบเกี่ยวกับการสอบ (1 ก.ค. 2563)
อ่านทั้งหมด     

บริการ


ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด

 เข้าสู่ระบบ
ภาพข่าว
  วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ นางสาวปิยะนาฏ เทียนแขก ผอ.กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ เป็นประธานร่วมกับเกษตรอำเภอชาติตระการในการประชุมชี้แจงจ้างงานระดับตำบล ที่ผ่านการคัดเลือกตามหลักเกณฑ์โครงการฯ (30 พ.ย. 2563)
  วันที่ 26 พฤศจิกายน 2563 นายสมเกียรติ พูลสุขเสริม รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมธรรมาภิบาล (321) ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก (26 พ.ย. 2563)
  วันที่ 25 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จังหวัดพิษณุโลก นายศักดิ์ศิริ ธูปวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.พิษณุโลก ร่วมกิจกรรม “จิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์ ทำความสะอาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (25 พ.ย. 2563)
อ่านทั้งหมด     
สาระน่ารู้
หน้าหลัก >>

ข่าวประชาสัมพันธ์
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563 (13 พ.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรกษารถยนต์ราชการคันหมายเลขทะเบียน 1 กท 4311 กทม (4 ก.พ. 2563)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ราชการ คันหมายเลขทะเบียน 1 กท 4311 กทม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ม.ค. 2563)
การจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือน ตุลาคม - ธันวาคม 2562 (6 ม.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ประกอบและอะไหล่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ธ.ค. 2562)
อ่านทั้งหมด     สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดพิษณุโลก โทร 0-5533-4093 โทรสาร 0-5533-4093 ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:Phitsanulok@alro.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์