Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (จ้างลูกจ้างชั่วคราวเงินกองทุนฯ) (2 ต.ค. 2560)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำสระเก็บน้ำลูกที่ 9 ม.5 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (23 พ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำ สระเก็บน้ำลูกที่ 9 หมู่ที่ 5 ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์์ (23 พ.ย. 2559)
เอกสารประกวดราคาจ้างด้วยการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 2/2560 ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำสระเก็บน้ำลูกที่ 5 ม.8 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (23 พ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงแหล่งน้ำ สระเก็บน้ำลูกที่ 5 หมู่ที่ 8 ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์์์ (23 พ.ย. 2559)
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำลูกที่ 9 บ้านหนองเสือ ต.เขากระปุก อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (1 พ.ย. 2559)
โครงการขุดลอกสระเก็บน้ำลูกที่ 5 บ้านหนองเสือ ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี (1 พ.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี โดยสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง การประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารเก็บเอกสาร ๒ ชั้น โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ต.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง อาคารเก็บเอกสาร 2 ชั้น ส.ป.ก.เพชรบุรี (18 ต.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (7 ต.ค. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง (28 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบุคคลภายนอกมาปฏิบัติราชการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (27 ก.ย. 2559)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างยามรักษาความปลอดภัยทรัพย์สินราชการ ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี (27 ก.ย. 2559)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ จำนวน 36 รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด (27 ก.ค. 2559)
ประกาศจังหวัดเพชรบุรี เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุดเสื่อมสภาพ (27 ก.ค. 2559)
ผลการสอบราคาซื้อเลขที่ 2/2558 การซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (19 พ.ย. 2558)
สอบราคาจัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (1 ต.ค. 2558)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบุรี เลขที่ 313 ม. 2 ต.ธงชัย อ.เมือง จ .เพชรบุรี 76000 โทร./โทรสาร 032-402314
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  phetchaburi@alro.go.th