Agricultural Land Reform Office

บริการ
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรมข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2563 (6 ม.ค. 2564)
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 (8 มิ.ย. 2563)
คู่มือการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 (QR Code) (8 มิ.ย. 2563)
คู่มือการให้บริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ระยะที่ 2 (8 มิ.ย. 2563)
คู่มือวิธีปฏิบัติ การจัดเก็บหนี้เงินกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (8 มิ.ย. 2563)
อ่านทั้งหมด     
ปฏิทินกิจกรรม
« กุมภาพันธ์ 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
งบทดลองเดือน ตุลาคม 2560
งบทดลองเดือน กันยายน 2560
งบทดลองเดือน สิงหาคม 2560
รับสมัครผู้สนใจเข้าร่วมโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่
งบทดลองเดือน กรกฎาคม 2560
โครงการ 9101 ตามรอยเท้าพ่อ ภายใต้ร่มพระบารมี เพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืน
ประชาสัมพันธ์รับสมัครเยาวชนเข้าร่วมการประกวดพี่นำน้องรักษ์น้ำตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2560
การคัดเลือกเกษตรกรฝึกอบรมศิลปาชีพ ณ ศูนย์ศิลปาชีพบางไทรฯ
การสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ประจำปี 2560
งบทดลองเดือน มิถุนายน 2560
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น(สัมภาษณ์)
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
งบทดลองเดือนเมษายน 2560
งบทดลองเดือนมีนาคม 2560
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ดาวน์โหลด 69 ครั้ง
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2560
มาตรฐานความโปร่งใสของหน่อยงานรัฐที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (มีเอกสารแนบ)
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels)
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government AccessChannels) ท่านทราบหรือยังว่ารัฐบาลได้เปิดเว็บไซต์ให้บริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ อย่างครบวงจรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels) ซึ่งมีช่องทางในการให้บริการ ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑.การให้บริการผ่านเว็บไซต์ (Website) โดยสามารถเข้าใช้บริการจาก ๑.๑ เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ https://www.egov.go.th ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมจำนวน ๔๔๔ หน่วยงาน ๑.๒ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ https://info.go.th ๑.๓ ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ https://data.go.th ซึ่งเป็นการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติ ๒.การให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ซึ่งสามารถดาวน์โหลด Application ผ่านทางเว็บไซต์ https://apps.go.th และใช้ได้ทันที ปัจจุบันมีการบริการจำนวน 108 บริการ ๓.ช่องทางอื่น ๆ เช่น การให้บริการผ่านจุดบริการข้อมูลประชาชนผ่านบัตรประชาชน Government Kiosk ซึ่งได้มีการติดตั้งแล้ว ๒ แห่ง ณ ศูนย์ G ? Point สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม 220/5 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 เบอร์โทรศัพท์ 034-242713,fax 034-250876
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  Nakhonpathom@alro.go.th