Agricultural Land Reform Office

บริการ
ปฏิทินกิจกรรม
« เมษายน 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง นิติกร สังกัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการประเมินสมรรถนะด้านความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะและมีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะคุณสมบัติส่วนบุคคลอื่น(สัมภาษณ์)
งบทดลองเดือนพฤษภาคม 2560
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับประเมินความรู้ ความสามารถหรือทักษะเฉพาะ พนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนิติกร สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม
งบทดลองเดือนเมษายน 2560
งบทดลองเดือนมีนาคม 2560
ประกาศจังหวัดนครปฐม เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ดาวน์โหลด 74 ครั้ง
งบทดลองเดือนกุมภาพันธ์ 2560
มาตรฐานความโปร่งใสของหน่อยงานรัฐที่ประชาชนสามารถตรวจดูได้
ประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร เรื่อง กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์มาตรฐานความโปร่งใสและตัวชี้วัดความโปร่งใสของหน่วยงานของรัฐเป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) (มีเอกสารแนบ)
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels)
ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government AccessChannels) ท่านทราบหรือยังว่ารัฐบาลได้เปิดเว็บไซต์ให้บริการประชาชนในเรื่องต่าง ๆ อย่างครบวงจรผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือเรียกง่าย ๆ ว่า ศูนย์กลางบริการภาครัฐสำหรับประชาชน (Government Access Channels) ซึ่งมีช่องทางในการให้บริการ ๓ ช่องทาง ได้แก่ ๑.การให้บริการผ่านเว็บไซต์ (Website) โดยสามารถเข้าใช้บริการจาก ๑.๑ เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ https://www.egov.go.th ซึ่งมีหน่วยงานของรัฐที่เข้าร่วมจำนวน ๔๔๔ หน่วยงาน ๑.๒ ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการผ่านเว็บไซต์ https://info.go.th ๑.๓ ศูนย์รวมข้อมูลเปิดภาครัฐ https://data.go.th ซึ่งเป็นการให้บริการข้อมูลเชิงสถิติ ๒.การให้บริการผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ (Mobile Application) ซึ่งสามารถดาวน์โหลด Application ผ่านทางเว็บไซต์ https://apps.go.th และใช้ได้ทันที ปัจจุบันมีการบริการจำนวน 108 บริการ ๓.ช่องทางอื่น ๆ เช่น การให้บริการผ่านจุดบริการข้อมูลประชาชนผ่านบัตรประชาชน Government Kiosk ซึ่งได้มีการติดตั้งแล้ว ๒ แห่ง ณ ศูนย์ G ? Point สาขาศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์และศูนย์การค้าเซ็นทรัลศาลายา
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล
โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 และมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 5 รอบ 2 เมษายน 2558 ซึ่งสำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและทุกส่วนราชการเชิญชวนให้พสกนิกรชาวไทยร่วมเฉลิมพระเกียรติในโอกาสดังกล่าว ด้วยการตั้งปณิธานที่จะทำความดีอย่างน้อย 1 อย่าง ที่เป็นประโยชน์ทั้งแก่ตนเองและสังคมโดยรวมให้ดีขึ้น
การให้บริการจัดหางานทาง www.doe-npt.org ของสำนักงานจัดหางาน
การให้บริการจัดหางานทาง www.doe-npt.org ของสำนักงานจัดหางาน
ขายทอดตลาดพัสดุชำรุด
ด้วยจังหวัดนครปฐม มีความประสงค์จะจำหน่ายพัสดุชำรุดของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม (ส.ป.ก.นครปฐม) จำนวน 61 รายการ โดยวิธีการขายทอดตลาด ดังรายการเอกสารที่แนบไป

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครปฐม 220/5 ถนนเทศา ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมือง นครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 เบอร์โทรศัพท์ 034-242713,fax 034-250876
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  Nakhonpathom@alro.go.th