Agricultural Land Reform Office

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
ว่าง
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
ข่าวประกาศ

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
จัดซื้อจัดจ้าง
หน้าหลัก >> คำสั่งจังหวัดลพบุรี

คำสั่งจังหวัดลพบุรี

คำสั่งที่ 240/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนัดงานราชการ (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 4120/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดลพบุรี (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1482/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการกลุ่มงานช่างและแผนที่ จำนวน 2 ราย (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1483/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 6 ราย (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1482/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด) (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1107/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหาที่สาธารณประโยชน์ (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 3/2560 เรื่องการแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาเกษตรอินทรีย์ของจังหวัดลพบุรี (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 278/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 6312/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานออกเยี่ยมจุดตรวจการปฏิบัติงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 3057/2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1070/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการโครงการสร้างงาน สร้างรายได้ สู้วิกฤตภัยแล้งจังหวัดลพบุรี ปี 2563 (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 2653/2562 เรื่อง การมอบอำนาจให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งเรื่อง มอบอำนาจให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรีปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งเรื่อง จัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ภัยแล้งจังหวัดลพบุรีปี 2562 (2 พ.ค. 2563)
คำสั่ง เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์จังหวัดลพบุรี (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบาย เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานจัดชั้นคุณภาพแปลงใหญ่ประจำปี 2563 (2 พ.ค. 2563)
การมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดให้แก่รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปลัดจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการจังหวัดปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งแก้ไขเพิ่มคำสั่งจัดตั้งศูนย์บัญชาการป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 (2 พ.ค. 2563)

หน้า : [1]
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าว ส.ป.ก.สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี 16/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  lopburi@alro.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์