Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว

ภาพข่าว
เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงาน การขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ (21 ม.ค. 2564)
ร่วมประชุมกับกลุ่มเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค ตำบลดงพลับ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี (21 ม.ค. 2564)
ร่วมประชุมแนวทางการใช้ประโยชน์แหล่งน้ำบาดาล (18 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.ลพบุรี จัดอบรมโครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (30 ธ.ค. 2563)
จัดโครงการฝึกอบรมพัฒนายกระดับเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (28 ธ.ค. 2563)
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดลพบุรี (22 ธ.ค. 2563)
จัดอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2564 (21 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ลพบุรี และเจ้าหน้าที่เกษตรอำเภอพัฒนานิคม ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงที่ดินที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี (18 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ลพบุรี และเจ้าหน้าที่พัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงที่ดินที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี (17 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ลพบุรี ลงพื้นที่เผชิญสืบทางจำเป็นร่วมกับ นายนพพล​ เปียงใจ อัยการจังหวัดผู้ช่วย จังหวัดลพบุรี (15 ธ.ค. 2563)
ประชุมคณะกรรมการติดตามประเมินผลเกษตรกรรุ่นใหม่ในพื้นที่รองรับ (9 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีพิพาทเนื่องจากรูปแปลงที่ดินแปลงเกษตรกรรมกับแปลงอยู่อาศัยไม่ตรงกับการทำประโยชน์จริง (8 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ลพบุรี ลงพื้นที่ตรวจสอบแปลงที่ดินที่ประสงค์เข้าร่วมโครงการ ๑ ตำบล ๑ เกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (7 ธ.ค. 2563)
อ่าน 25 ครั้ง
ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2563 ร่วมจัดกิจกรรมวันดินโลก ปี 2563 (5 ธ.ค. 2563)
ส.ป.ก.ลพบุรี ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ สร้างการรับรู้ และความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการตรวจสอบถือครองในเขตปฏิรูปที่ดิน (3 ธ.ค. 2563)
จัดฝีกอบรมโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (ชนิดสินค้าข้าวโพดเลี้ยงสัตว์) หลักสูตร การฝึกอบรม เชิงปฏิบัติการ การเก็บตัวอย่างดินเพื่อตรวจวิเคราะห์คุณภาพ และการเพิ่มประสิทธิภาพ การผลิตด้วยการปรับปรุงบำรุงดิน (3 ธ.ค. 2563)
จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร การพัฒนากลไกขับเคลื่อนงาน ส.ป.ก. (27 พ.ย. 2563)
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2563 (24 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ลพบุรีลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อทำถนนสาธารณะในเขตปฏิรูปที่ดินตามโครงการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค (18 พ.ย. 2563)
ส.ป.ก.ลพบุรี ประสานงานร่วมกับอำเภอท่าหลวง เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการปิดทางสาธารณประโยชน์ (16 พ.ย. 2563)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี 16/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  lopburi@alro.go.th