Agricultural Land Reform Office

    1     2     3     4     5     6     7     8     9     10  
นายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
ข่าวประกาศ

บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
วัฒนธรรมองค์กร

ภาพข่าว
  จัดอบรมโครงการพัฒนาผู้แทนเกษตรกร ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 หลักสูตร การพัฒนากลไกขับเคลื่อนงาน ส.ป.ก. (27 พ.ย. 2563)
  ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2563 (24 พ.ย. 2563)
  ส.ป.ก.ลพบุรีลงพื้นที่ดำเนินการตรวจสอบแปลงที่ดินเพื่อทำถนนสาธารณะในเขตปฏิรูปที่ดินตามโครงการแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรสภาประชาชน 4 ภาค (18 พ.ย. 2563)
  ส.ป.ก.ลพบุรี ประสานงานร่วมกับอำเภอท่าหลวง เพื่อร่วมปรึกษาหารือแนวทางในการแก้ไขปัญหากรณีมีข้อพิพาทเกี่ยวกับการปิดทางสาธารณประโยชน์ (16 พ.ย. 2563)
  ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดิน (5 พ.ย. 2563)
อ่านทั้งหมด     

ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
   1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
ข่าว ส.ป.ก.
คำสั่งจังหวัดลพบุรี
คำสั่งที่ 240/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนัดงานราชการ (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 4120/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดลพบุรี (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1482/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการกลุ่มงานช่างและแผนที่ จำนวน 2 ราย (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1483/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 6 ราย (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1482/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด) (2 พ.ค. 2563)
อ่านทั้งหมด     สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี 16/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  lopburi@alro.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์