Agricultural Land Reform Office

    1     2     3     4     5  
นายประสิทธิ์  พยอมหอม
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี
ข่าวประกาศ

บริการ
จัดซื้อจัดจ้าง
รายงานการประชุม
วัฒนธรรมองค์กร

ภาพข่าว

ปฏิทินกิจกรรม
« พฤษภาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวประกาศ
ข่าว ส.ป.ก.
คำสั่งจังหวัดลพบุรี
คำสั่งที่ 240/2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลการปฏิบัติราชการของพนัดงานราชการ (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 4120/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดทำรายการประเมินผลการควบคุมภายในภาพรวมจังหวัดลพบุรี (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1482/2563 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการกลุ่มงานช่างและแผนที่ จำนวน 2 ราย (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1483/2563 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุจ้างเหมาบริการกลุ่มงานยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน จำนวน 6 ราย (2 พ.ค. 2563)
คำสั่งที่ 1482/2563 เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ (จ้างเหมาบริการทำความสะอาด) (2 พ.ค. 2563)
อ่านทั้งหมด     สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี 16/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  lopburi@alro.go.th

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์