Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
      1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2563

วันที่ 24 พ.ย. 2563
#

วันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี (ส.ป.ก. ลพบุรี)
จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ครั้งที่ 5/2563 ณ ห้องประชุมทานตะวัน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดลพบุรี โดยมี            นายวชิระ เกตุพันธุ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานการประชุมฯ และนายประเสริฐ กาญจนเกียรติกุล ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี ทำหน้าที่เป็นกรรมการและเลขานุการ โดยมีวาระดังนี้ 1. เพื่อทราบผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ/กิจกรรมและงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 แผนงาน/งบประมาณตามโครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ผลการโอนสิทธิ/มรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ที่ดินรัฐ) โดยอำนาจปฏิรูปที่ดินจังหวัด ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน 2563 2. เพื่อพิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินขุดสระเกินร้อยละห้าของเนื้อที่ที่ได้รับมอบในโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล " จำนวน 61 ราย พิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินขุดสระเกินร้อยละห้าของเนื้อที่ที่ได้รับมอบในโครงการ ‘1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่” พิจราณามอบอำนาจให้ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี เป็นผู้พิจารณาอนุญาตให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินขุดสระเกินร้อยละห้าของเนื้อที่ที่ได้รับมอบโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษีใหม่ประยุกต์สู่ "โคก หนอง นา โมเดล” และ โครงการ "1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่”

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลพบุรี 16/1 ถ.พหลโยธิน ต.ทะเลชุบศร อ.เมือง จ.ลพบุรี 15000
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  lopburi@alro.go.th