Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดหนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง ข่าว/บทความทั้งหมด

หนังสือเวียน/ประกาศ/คำสั่ง
ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐
ว50 แนวทางการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง
ว52 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา
ว49 การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ว345 ขอปรับปรุงเกณฑ์และอัตราการเบิกค่าใช้จ่าย
ว43 คุ่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคารและอุปกรณ์
ว39 ซักซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าใช้จ่ายให้ถูกต้อง
ว36 การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตาม
ว26 มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบาย
ว20 ฐานข้อมูลต้นทุนผลผลิตของส่วนราชการ
ว41 บัญชีนวัตกรรม
ว012 ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูล
ว185 บัญชีนวัตกรรม
ว1 แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง

หน้า : [1]

316 หมู่ 7 ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 โทร. 0-4281-3545 โทรสาร 0-4281-3545
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:loei@alro.go.th