Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.

ปฏิทินกิจกรรม
« กรกฎาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
ส.ป.ก.ลำปาง จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอแม่เมาะ ครั้งที่ 1/2564 (21 ก.ค. 2564)
นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (คปก.) ครั้งที่ 3/2564 (20 ก.ค. 2564)
นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง เข้าร่วมประชุมการติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามพระราชดำริ และการดำเนินงานคณะกรรมการขับเคลื่อนแบบบูรณาการ ในระดับพื้นที่ (23 มี.ค. 2564)
นายกิตติ แดงพลอย ผู้ตรวจราชการกรม ประชุมตรวจติดตามผลความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบที่ 1 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง (17 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง จัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์กิจกรรมส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินภาคเหนือตอนบน ปีงบประมาณ ๒๕๖๔ (16 มี.ค. 2564)
นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปางร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรระดับจังหวัด(Chief of Operation) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ (16 มี.ค. 2564)
นางสาวอรณัชชา สุวรรณชัย ปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ร่วมประชุมตามกำหนดการเดินทางไปศึกษาดูงานของคณะกรรมาธิการทรัพยากร​ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม​ วุฒิสภาเพื่อศึกษาดูงานการแก้ไขปัญหาไฟป่า​ การเผาในที่โล่ง​ หมอกควัน​PM2.5 (15 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง จัดฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร การเพิ่มมูลค่าและการเชื่อมโยงตลาดแบบเกษตรทฤษฏีใหม่ ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (12 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2 และโครงการจังหวัดลำปางเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (12 มี.ค. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง ดำเนินการโครงการตรวจสอบการถือครองที่ดินในเขตปฏิรูปที่ดิน​ (25 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง ร่วมโครงการ "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่" ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2564 (25 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 2/2564 (24 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง จัดการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 (23 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง เข้าร่วมประชุมติดตามผลการดำเนินงานโครงการตามแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 15 ประจำปีงบประมาณ 2564 รอบที่ 1 จังหวัดลำปาง (19 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง จัดประชุมคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 (11 ก.พ. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2564 (29 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง เข้าร่วมงานแถลงข่าวสถานการณ์ภัยแล้ง เตรียมพร้อมบริหารจัดการน้ำตลอดจนมาตรการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง (29 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง ร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์จุดไฟไหม้และหมอกควัน ในเขต ส.ป.ก. (29 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารศูนย์ติดตามและแก้ไขปัญหาภัยพิบัติด้านการเกษตรจังหวัดลำปาง ครั้งที่ 1/2564 (28 ม.ค. 2564)
ส.ป.ก.ลำปาง เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายที่ดินจังหวัด (คทช.จังหวัด) ครั้งที่ 1/2564 (27 ม.ค. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดลำปาง โทร.0-5482-0061
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  mailto:lampang@alro.go.th