Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในที่ดินพระราชทาน (23 ก.ค. 2561)
โครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชน ครั้งที่ 10/2561 (19 ก.ค. 2561)
โครงการพัฒนา และรณรงค์การใช้หญ้าแฝก (16 ก.ค. 2561)
โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ ปี 2561 (16 ก.ค. 2561)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอปากพลี (คปอ.ปากพลี) ครั้งที่ 1/2561 (16 ก.ค. 2561)
ประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอปากพลี (คปอ.ปากพลี) ครั้งที่ 1/2561 เมื่อวันที่ 11 ก.ค. 61
ฮอร์โมนไข่ การลดต้นทุนการผลิตข้าว (9 ก.ค. 2561)
นางนิตยา บุญเกิด และนายสมคิด บุญเกิด เป็นเกษตรกร ศพก.เครือข่าย ของ ส.ป.ก.นครนายก เป็นต้นแบบทฤษฎีใหม่ เป็น Smart Farmer
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ประจำเดือน มิถุนายน ส.ป.ก.นครนายก (20 มิ.ย. 2561)
งานแสดงสินค้าและการประชุม เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ครั้งที่ 4 "SIMA ASEAN THAILAND 2018" (11 มิ.ย. 2561)
งานแสดงสินค้าและการประชุม เพื่ออุตสาหกรรมการเกษตรครบวงจร ครั้งที่ 4 "SIMA ASEAN THAILAND 2018"
ส.ป.ก.นครนายก นำเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 อำเภอบ้านนา เข้าร่วมกิจกรรม และรับปัจจัยการผลิต ณ ศูนย์ ศพก. ตำบลบ้านพริก (5 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.นครนายก นำเกษตรกรในโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ปี 2561 อำเภอบ้านนา เข้าร่วมกิจกรรม และรับปัจจัยการผลิต ณ ศูนย์ ศพก. ตำบลบ้านพริก
ส.ป.ก.นครนายก ปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) บริเวณสำนักงาน (5 มิ.ย. 2561)
ส.ป.ก.นครนายก ปลูกต้นไม้ (ต้นรวงผึ้ง) บริเวณสำนักงาน
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2561 (4 มิ.ย. 2561)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 1/2561
ศึกษาดูงานด้านกระบวนการจัดการระบบการทำนาและการบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาต้นทุนและปรับลดต้นทุนการผลิตในแต่ละขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์ (30 พ.ค. 2561)
ศึกษาดูงานด้านกระบวนการจัดการระบบการทำนาและการบันทึกข้อมูลเพื่อวิเคราะห์หาต้นทุนและปรับลดต้นทุนการผลิตในแต่ละขั้นตอนได้อย่างสมบูรณ์ครบถ้วน และการบริหารจัดการกลุ่มในรูปแบบสหกรณ์
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว (23 เม.ย. 2561)
การบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว
การติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (19 เม.ย. 2561)
การติดตามงานตามนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำขนมไทย" ปี 2561 (9 เม.ย. 2561)
โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "การทำขนมไทย" ภายใต้โครงการพัฒนาธุรกิจชุมขนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปี 2561
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อพ.สธ.-ส.ป.ก.) ปี 2561 (5 เม.ย. 2561)
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อพ.สธ.-ส.ป.ก.) ปี 2561
จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ 2561 (7 พ.ย. 2560)
จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ ปีงบประมาณ 2561
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 12 (25 ส.ค. 2560)
เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 12
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 11 (26 ก.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 10
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน (11 ก.ค. 2560)
โครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 85 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โทรศัพท์ : 037-311483,037-315966 แฟกซ์ : 037-315966
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -