Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
โครงการ เก็บข้อมูลเชิงประเด็นของเกษตรกรในที่ดินพระราชทาน ปี 2562 (12 มิ.ย. 2562)
โครงการที่พระราชทาน (มอบพันธุ์ไม้) ปี 2562 (8 มิ.ย. 2562)
งานดำนาและปลูกต้นไม้ในผืนดินพระราชทาน โฉนดฉบับแรกของประเทศไทย (4 มิ.ย. 2562)
โครงการวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน และ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ปี 2562 (31 พ.ค. 2562)
ประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนการสร้างป่า และเกษตรกรรมยั่งยืนในพื้นที่ ส.ป.ก. (27 พ.ค. 2562)
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2562 (21 พ.ค. 2562)
โครงการทุ่งรังสิต และโครงการวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบลไปสู่การปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2562 (14 พ.ค. 2562)
ส.ป.ก.นครนายก แสดงเจตจำนงสุจริต การต่อต้านการทุจริตของ ส.ป.ก. โครงการ "สร้างวัฒนธรรมในองค์กร ที่ไม่ทนต่อการทุจริต" (26 เม.ย. 2562)
ส.ป.ก.นครนายก เข้าร่วมงาน โครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่่ (27 มี.ค. 2562)
ส.ป.ก. นครนายก ออกหน่วยบริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 1 (27 มี.ค. 2562) (27 มี.ค. 2562)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ส.ป.ก.นครนายก (22 มี.ค. 2562)
โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ระบบชุมชนรับรองแบบมีส่วนร่วม(PGS) ปี2562 (1 มี.ค. 2562)
นายเลิศศักดิ์ สุขสวัสดิ์ ผู้ตรวจราชการกรม และคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการ เพื่อติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการต่างๆของ ส.ป.ก.นครนายก (25 ก.พ. 2562)
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปีงบประมาณ 2562 (16 ก.พ. 2562)
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2562 (12 ก.พ. 2562)
โครงการรณรงค์ไถกลบตอซัง เพื่อบรรเทาภาวะโลกร้อน ปี 2562 (8 ก.พ. 2562)
โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) ปีงบประมาณ 2562 (4 ก.พ. 2562)
งานปล่อยแมลงวันผลไม้เป็นหมัน ปี 2562 (25 ม.ค. 2562)
โครงการพัฒนาเกษตรกรบนผืนดินพระราชทาน ปี2562 (25 ม.ค. 2562)
โครงการพัฒนาเกษตรกรบนผืนดินพระราชทาน ประจำปีงบประมาณ 2562 (18 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 [3] 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 85 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โทรศัพท์ : 037-311483,037-315966 แฟกซ์ : 037-315966
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -