Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 (9 ม.ค. 2558)
เรื่อง : กิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2558 วันที่ : 9 ม.ค. 2558 ถึง 9 ม.ค. 2558 เวลา : 08:30 - 16:30 สถานที่ : โรงเรียนบ้านคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 นำของขวัญจากสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ มอบให้กับนักเรียนในโรงเรียนเขตที่ดินพระราชทาน โรงเรียนบ้านคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก
การฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ (29 ธ.ค. 2557)
เรื่อง : การฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ วันที่ : 29 ธ.ค. 2557 ถึง 29 ธ.ค. 2557 เวลา : 06:00 - 18:00 สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกจัดฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ ตามโครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน โดยจัดตั้ง นางสุภา พิกุลแก้ว ม.6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา เป็นศูนย์เรียนรู้ฯ ทางด้านการเกษตรผสมผสาน การใช้ประโยชน์จากเนื้อที่อย่างเต็มประสิทธิภาพ โดยทำนา ปลูกผัก ปลอดสารพิษ และนำผลผลิตไปจำหน่ายตามตลาดนัดต่างๆ และตลาดเกษตรกรบริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อให้เกษตรกรในบริเวณใกล้เคียงและผู้ที่สนใจ เป็นแบบอย่างในการใช้ประโยชน์จากพื้นที่ สาธิตการเพาะชำกล้าไม้ และแนะนำการตลาดให้กับผู้ที่เข้าร่วมอบรมด้วย
ยุวเกษตรกรกับเศรษฐกิจพอเพียงในเขตที่ดินพระราชทาน (25 ธ.ค. 2557)
เรื่อง : ยุวเกษตรกรกับเศรษฐกิจพอเพียงในเขตที่ดินพระราชทาน วันที่ : 25 ธ.ค. 2557 ถึง 25 ธ.ค. 2557 เวลา : 08:30 - 16:30 สถานที่ : โรงเรียนบ้านคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก โครงการส่งเสริมพัฒนายุวเกษตรกรกับเศรษฐกิจพอเพียงในเขตที่ดินพระราชทาน เพื่อสร้างและพัฒนาบุตรหลานเกษตรกร หรือยุวเกษตรกร ซึ่งเป็นผู้ได้รับมรดกตกทอดที่ดินทำกินในอนาคต ได้เรียนรู้สิทธิหน้าที่ของเกษตรกร และมีความรู้เบื้องต้นในด้านการเกษตร
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 (18 ธ.ค. 2557)
เรื่อง : โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ : 18 ธ.ค. 2557 ถึง 18 ธ.ค. 2557 เวลา : 07:00 - 16:30 สถานที่ : องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินออกหน่วยให้บริการ ตามโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2558 พร้อมกับคลีนิคเกษตร ณ องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การทำขนมหวาน" (11 ธ.ค. 2557)
เรื่อง : การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การทำขนมหวาน" วันที่ : 11 ธ.ค. 2557 ถึง 12 ธ.ค. 2557 เวลา : 06:00 - 18:00 สถานที่ : ม.6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ฝึกอบรมเกษตรกร ตามโครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การทำขนมหวาน" ได้แก่ กระยาสารท ขนมสาลี่ ขนมชั้น และข้าวเหนียวแดง โดยมีเกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดินเข้ารับการอบรมฝึกปฏิบัติจริง
พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช พิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (5 ธ.ค. 2557)
เรื่อง : พิธีตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช พิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันที่ : 5 ธ.ค. 2557 ถึง 5 ธ.ค. 2557 เวลา : 06:00 - 19:00 สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดนครนายก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกเข้าร่วมประกอบพิธีตักบาตรพระสงฆ์ 88 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวามหาราช และเวลา 18.30 น. ประกอบพิธีถวายราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลากลางจังหวัดนครนายก
นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม (4 ธ.ค. 2557)
เรื่อง : นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม วันที่ : 4 ธ.ค. 2557 ถึง 5 ธ.ค. 2557 เวลา : 06:00 - 19:00 สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดนครนายก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกร่วมจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ วันที่ 5 ธันวาคม โดยนำเกษตรกรสาธิตการสานกระเช้าจากทางมะพร้าว
โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" จังหวัดนครนายก (2 ธ.ค. 2557)
เรื่อง : โครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" จังหวัดนครนายก วันที่ : 2 ธ.ค. 2557 ถึง 2 ธ.ค. 2557 เวลา : 08:30 - 15:00 สถานที่ : วัดบ้านคลอง 30 ตามที่จังหวัดนครนายก ได้จัดกิจกรรมโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" เพื่อให้การขับเคลื่อนโครงการฯ ดังกล่าวเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เกิดความยั่งยืน และทุกส่วนราชการร่วมรณรงค์ให้เกิดกระแสการรักษาความสะอาดในสถานที่ทำงานและสถานที่สาธารณะ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงเจริญพระชนมพรรษา 87 พรรษา ในวันที่ 5 ธันวาคม 2557 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก โดยนางสาวจิราทิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ และเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จึงได้ร่วมกันจัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระและร่วมกันบำเพ็ญประโยชน์ โดยช่วยกันทำความสะอาดวัดบ้านคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2557
ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ส.ป.ก.นครนายก (1 ธ.ค. 2557)
เรื่อง : ผู้ตรวจราชการกรม ตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ ส.ป.ก.นครนายก วันที่ : 28 พ.ย. 2557 ถึง 28 พ.ย. 2557 เวลา : 10:00 - 14:00 สถานที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก นางสุกัญญา แสงอร่าม ผู้ตรวจราชการกรม สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ตรวจเยี่ยมและแนะนำแนวทางการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2558 แก่เจ้าหน้าที่ในสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก
การอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2558 (29 พ.ย. 2557)
เรื่อง : การอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ : 29 พ.ย. 2557 ถึง 29 พ.ย. 2557 เวลา : 06:00 - 18:00 สถานที่ : วัดโคกสำโรง สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก โดยกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดินจัดการอบรมเกษตรกรในโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ประจำปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การทำขนมไทย" โดยได้รับความร่วมมือจากวิทยากรในชุมชน และมีเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ประชาชนที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกทำขนมไทย ได้แก่ ขนมชั้น เม็ดขนุน และขนมหม้อแกง ณ วัดโคกสำโรง ม.6 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก
นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีบประมาณ 2558 (28 พ.ย. 2557)
เรื่อง : นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีบประมาณ 2558 วันที่ : 28 พ.ย. 2557 ถึง 28 พ.ย. 2557 เวลา : 10:00 - 13:00 สถานที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการ ส.ป.ก. ตรวจเยี่ยม ณ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก และให้คำแนะนำแนวทางในการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2558 โดยมีปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ
โครงการตลาดเกษตรกรจังหวัดนครนายก (28 พ.ย. 2557)
เรื่อง : โครงการตลาดเกษตรกรจังหวัดนครนายก วันที่ : 28 พ.ย. 2557 ถึง 28 พ.ย. 2557 เวลา : 07:00 - 14:00 สถานที่ : นายปีติพงษ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา รมต.กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานเปิดโครงการตลาดเกษตรกรจังหวัดนครนายก โดยมีนายโอฬาร พิทักษ์ อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร ดร.จุมพล สงวนสิน อธิบดีกรมประมง ดร.วิณะโรจน์ ทรัพย์ส่งสุข อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ นายโอภาส กลั่นบุศย์ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ นายศักดิ์ชัย ศรีบุญซื่อ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ นายสมชาย ชาญณรงค์กุล ผู้ตรวจราชการกระทรวงฯ เขต 3 และเขต 9 นายสัตวแพทย์อยุทธ์ หรินทรานนท์ รักษาการอธิบดีกรมปศุสัตว์ นายธนู มีแสงเงิน รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม และดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก หัวหน้าส่วนราชการในจังหวัดนครนายก พร้อมทั้งข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ประชาชนและเกษตรกรให้การต้อนรับ ในงานมีสินค้าเกษตรคุณภาพปลอดภัยและได้มาตรฐานจากผู้ผลิตโดยตรง ให้ทุกท่านเลือกซื้อ ในมีสโลแกนว่า "เกษตรกรจริงจริง ทุกสิ่งปลอดภัย" ตลาดนัดเกษตรกรนี้จะมีจำหน่ายทุกวันศุกร์ ตั้งแต่เวลา 07.30 น. เป็นต้นไป ณ บริเวณลานหน้าศาลากลางจังหวัดหลังเดิม
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเปิดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข (4 พ.ย. 2557)
เรื่อง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ร่วมพิธีเปิดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข วันที่ : 4 พ.ย. 2557 ถึง 4 พ.ย. 2557 เวลา : 14:30 - 16:30 สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 4 พ.ย.2557 ส.ป.ก.นครนายก เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดนครนายก ณ บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์รัชกาลที่ 5 ศาลากลางจังหวัดนครนายก โดยมี ดร. ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานเปิดโครงการ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2558 (3 พ.ย. 2557)
เรื่อง : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2558 วันที่ : 3 พ.ย. 2557 ถึง 3 พ.ย. 2557 เวลา : 06:00 - 18:00 สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดิน ม.3 ต.ศรีษะกระบือ อ.องครักษ์ จ.นครนายก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมเกษตรกรตามโครงการสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ ภายใต้หลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร "การลดต้นทุนการผลิต และเพิ่มรายได้ทางการเกษตร" โดยได้รับความอนุเคราะห์วิทยากรจากศูนย์วิจัยข้าวปราจีนบุรี มาให้ความรู้ในเรื่องของการกำจัดโรคและแมลงศัตรูข้าว การสาธิตและฝึกปฏิบัติการทำไตรโคเดอร์มาเพื่อลดต้นทุนในการทำนา โดยวิทยากรประจำศูนย์ฯ และการสาธิต ฝึกปฏิบัติการผสมดินปลูก และการปักชำโดยผู้ใหญ่บ้าน ม.3 ต.ศรีษะกระบือ
ตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดนครนายก (31 ต.ค. 2557)
เรื่อง : ตลาดนัดเกษตรกรจังหวัดนครนายก วันที่ : 31 ต.ค. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2557 เวลา : 07:00 - 12:00 สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดนครนายก นายโอราฬ พิทักษ์ อธิบดีกราส่งเสริมการเกษตร พร้อมคณะ ตรวจเยี่ยมตลาดเกษตรกรจังหวัดนครนายก(เกษตรกรตัวจริง ทุกสิ่งปลอดภัย) พร้อมพบปะกับเกษตรกรที่มาจำหน่ายสินค้าและให้ข้อเสนอแนะต่างๆในการดำเนินงานตลาดเกษตรกร โดยมี รองผู้ว่าฯ , ผอ.สสข.3 จ.ระยอง ,เกษตรจังหวัดนครนายก , หัวหน้ากลุ่ม/ฝ่าย , เกษตรอำเภอ , และเจ้าหน้าที่ทุกท่านให้การต้อนรับ ณ ตลาดเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก นำเกษตรกรจำหน่ายสินค้า บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก อำเภอเมืองนครนายก จังหวัดรครนายก
โครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2558 (29 ต.ค. 2557)
เรื่อง : โครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2558 วันที่ : 29 ต.ค. 2557 ถึง 31 ต.ค. 2557 เวลา : 06:00 - 18:00 สถานที่ : มัสยิด ม.6 ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมตามโครงการศิลปาชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน ปีงบประมาณ 2558 หลักสูตร ?การสานตะกร้า, กระเป๋าพลาสติก? ระหว่างวันที่ 29 ? 31 ต.ค. 2557 ณ มัสยิด หมู่ที่ 6 ต.ดอนยอ อ.เมือง จ.นครนายก มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมจำนวน 18 ราย โดยวิทยากรจาก อบต. ดอนยอ
พบกับงานตลาดนัดเกษตรสีเขียวทุกวันศุกร์ (24 ต.ค. 2557)
เรื่อง : พบกับงานตลาดนัดเกษตรสีเขียวทุกวันศุกร์ วันที่ : 24 ต.ค. 2557 ถึง 24 ต.ค. 2557 เวลา : 06:30 - 16:30 สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดนครนายก พบกับงานตลาดนัดเกษตรสีเขียว สามารถเลือกซื้อสินค้าจากเกษตรกรได้โดยตรง ทุกวันศุกร์ บริเวณประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดนครนายก ตั้งแต่เวลา 07.00 น. เป็นต้นไป
กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 (21 ต.ค. 2557)
เรื่อง : กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 วันที่ : 21 ต.ค. 2557 ถึง 21 ต.ค. 2557 เวลา : 14:00 - 16:30 สถานที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก เจ้าหน้าที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก (ส.ป.ก.นครนายก) ร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2557 โดยร่วมกันรดน้ำ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย และปลูกต้นไม้บริเวณโดยรอบพื้นที่ ส.ป.ก.นครนายก
ตลาดนัดสีเขียว (10 ต.ค. 2557)
เรื่อง : ตลาดนัดสีเขียว วันที่ : 10 ต.ค. 2557 ถึง 10 ต.ค. 2557 เวลา : 07:00 - 14:00 สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดนครนายก ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้จัดทำโครงการตลาดนัดเกษตรสีเขียว ใน ๑๗ จังหวัด กำหนดจัดงานทุกวันศุกร์ จังหวัดนครนายกได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่วันศุกร์ที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ ณ บริเวณด้านหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ได้เข้าร่วมดำเนินการตามโครงการดังกล่าว นำผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินมาจำหน่าย เช่น ผักกางมุ้งปลอดสารพิษ(คะน้า กวางตุ้ง ผักกาดขาว) มะระจีน แตงกวา ผักหวาน พริก เห็ดนางฟ้า สายบัว กล้วย และอื่นๆ โดยเกษตรกรในพื้นที่เป็นผู้รวบรวมผลผลิตมาจำหน่าย ซึ่งสามารถเพิ่มรายได้ให้เกษตรกร และยังเป็นการ ประชาสัมพันธ์งานด้านการส่งเสริมอาชีพในเขตปฏิรูปที่ดินด้วย
งานตลาดเกษตรสีเขียว (26 ก.ย. 2557)
เรื่อง : งานตลาดเกษตรสีเขียว วันที่ : 26 ก.ย. 2557 ถึง 26 ก.ย. 2557 เวลา : 07:00 - 17:00 สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดนครนายก ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก เป็นประธานกล่าวเปิดงานตลาดเกษตรสีเขียว จังหวัดนครนายก โดยมีนายพิชัย วงษ์บัวงาม เกษตรจังหวัดนครนายก กล่าวรายงาน หัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมงาน ภายในงานมีการจำหน่ายสินค้าจากเกษตรกร, กลุ่มแม่บ้านเกษตรกร, กลุ่มวิสาหกิจชุมชน, กลุ่ม OTOP และ ส.ป.ก.นครนายก นำสินค้าของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเข้าร่วมจำหน่ายในงาน โดยงานตลาดเกษตรสีเขียว จะเปิดจำหน่ายสินค้าทุกวันศุกร์ บริเวณด้านในประตูทางเข้าศาลากลางจังหวัดนครนายก

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 85 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โทรศัพท์ : 037-311483,037-315966 แฟกซ์ : 037-315966
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -