Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอองครักษ์ครั้งที่ 1/2558 (14 ส.ค. 2558)
เรื่อง : การประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอองครักษ์ครั้งที่ 1/2558 วันที่ : 14 ส.ค. 2558 ถึง 14 ส.ค. 2558 เวลา : 10:00 - 12:00 สถานที่ : ที่ว่าการอำเภอองครักษ์ เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2558 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก จัดประชุมคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอองครักษ์ ครั้งที่ 1/2558 โดยมีนายธานี สินประสงค์ นายอำเภอองครักษ์ เป็นประธานอนุกรรมการ และคณะอนุกรรมการปฏิรูปที่ดินอำเภอ พิจารณาคัดเลือกเกษตรกรผู้เช่าเดิม เข้าอยู่อาศัยและเข้าทำประโยชน์ในที่ดิน ส.ป.ก. แปลงที่อยู่อาศัย หมู่ที่ 1 ตำบลคลองใหญ่ อำเภอองครักษ์ จังหวัดนครนายก จำนวน 14 ราย 14 แปลง เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดต่อไป
กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 (12 ส.ค. 2558)
เรื่อง : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2558 วันที่ : 12 ส.ค. 2558 ถึง 12 ส.ค. 2558 เวลา : 07:00 - 18:00 สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดนครนายก เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร โดยมี ดร.ทวี นริศสิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก พร้อมเหล่าข้าราชการ พ่อค้า ประชาชนร่วมทำบุญตักบาตร และวางพานพุ่ม พร้อมร่วมถวายพระพรชัย ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดนครนายก เพื่อแสดงความจงรักภักดี และถวายเป็นพระราชกุศล
การติดตามงานของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก (11 ส.ค. 2558)
เรื่อง : การติดตามงานของผู้ตรวจราชการ ส.ป.ก. วันที่ : 11 ส.ค. 2558 ถึง 11 ส.ค. 2558 เวลา : 08:30 - 12:00 สถานที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก เมื่อวันที่ 11 สิงหาคม 2558 นางสุกัญญา แสงอร่าม ผู้ตรวจราชการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เข้าเยี่ยมชมการจัดเก็บสารบบที่ดิน ติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการทำงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก โดยมี นางสาวจิราฑิตย์ โรจน์อุ่นวงษ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก และคณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครนายก ให้การต้อนรับ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายกจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการ "ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา (4 ส.ค. 2558)
สถานีพัฒนาที่ดินนครนายกจัดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติฯ ในโครงการ "ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เจริญพระชนมายุครบ ๖๐ พรรษา" โดยมี ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ประธานในพิธีเปิดงาน และนายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ให้การต้อนรับพร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ประชาชนในพื้นที่ ณ บ้านดงแขวน หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะหวาย อำเภอปากพลี จังหวัดนครนายก
โครงการปลูกหญ้าแฝกในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องในโอกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา (28 ก.ค. 2558)
เรื่อง : โครงการปลูกหญ้าแฝกในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องในโอกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา วันที่ : 28 ก.ค. 2558 ถึง 28 ก.ค. 2558 เวลา : 07:00 - 16:30 สถานที่ : บริเวณชานคลองส่งน้ำบ้านคลอง 30 ม.6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก จัดโครงการปลูกหญ้าแฝกในเขตปฏิรูปที่ดิน เนื่องในโอกาสสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ทรงเจริญพระชนมายุครบ 63 พรรษา ร่วมกับยุวเกษตรกร องค์การบริหารส่วนตำบลทองหลาง สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และประชาชนในพื้นที่ เพื่อเป็นการรณรงค์ส่งเสริมและขยายผลในการอนุรักษ์ดินและน้ำ ลดการพังทลายของดินในพื้นที่ลาดชัน ณ บริเวณชานคลองส่งน้ำบ้านคลอง 30 ม.6 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ส.ป.ก.นครนายก ได้รับการสนับสนุนพันธุ์หญ้าแฝกจากสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก พันธุ์หญ้าแงก สงขลา 3 จำนวน 12,800 กล้า
ส.ป.ก.นครนายก ร่วมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (26 มิ.ย. 2558)
เรื่อง : ส.ป.ก.นครนายก ร่วมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ วันที่ : 26 มิ.ย. 2558 ถึง 26 มิ.ย. 2558 เวลา : 08:30 - 16:30 สถานที่ : ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก หน่วยงานต่างๆในกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดบูทนิทรรศการ ร่วมงาน "วันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field Day) เพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ โดยมีการแนะนำและถ่ายทอดองค์ความรู้ เทคโนโลยีสมัยใหม่ให้กับเกษตรกรในพื้นที่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพ ต.ปากพลี อ.ปากพลี จ.นครนายก โดย ส.ป.ก.นครนายก เข้าร่วมงานและมอบต้นไม้ เช่น มะรุม มะเขือ ฯลฯ ให้แก่เกษตรกรไปปลูกอีกด้วย
โครงการไม้เศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2558 (19 มิ.ย. 2558)
เรื่อง : โครงการไม้เศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2558 วันที่ : 19 มิ.ย. 2558 ถึง 19 มิ.ย. 2558 เวลา : 08:30 - 16:30 สถานที่ : ณ วัดจันทร์เรือง ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ โครงการไม้เศรษฐกิจ ปีงบประมาณ 2558 ณ วัดจันทร์เรือง ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ เพื่อเป็นการส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดิน
โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2558 (19 มิ.ย. 2558)
เรื่อง : โครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2558 วันที่ : 19 มิ.ย. 2558 ถึง 19 มิ.ย. 2558 เวลา : 08:30 - 16:30 สถานที่ : ณ วัดจันทร์เรือง ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ ส.ป.ก.นครนายกจัดโครงการเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ 2558 ณ วัดจันทร์เรือง ต.บางสมบูรณ์ อ.องครักษ์ เพื่อให้เกษตรกรได้แลกเปลี่ยนความรู้ในการทำการเกษตร เทคโนโลยีการผลิตใหม่ๆ และได้มอบปุ๋ยอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรอีกด้วย
ส.ป.ก.นครนายก ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (18 มิ.ย. 2558)
เรื่อง : ส.ป.ก.นครนายก ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน วันที่ : 18 มิ.ย. 2558 ถึง 18 มิ.ย. 2558 เวลา : 08:30 - 08:30 สถานที่ : วัดรางตะเคียน อ.บ้านนา จ.นครนายก ส.ป.ก.นครนายก ออกหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ส่งเสริมให้เกษตกรปลูกต้นไม้และอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ (25 พ.ค. 2558)
เรื่อง : การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ครั้งที่ ๑/๒๕๕๘ วันที่ : 25 พ.ค. 2558 ถึง 25 พ.ค. 2558 เวลา : 08:30 - 16:30 สถานที่ : ห้องประชุมขุนด่าน ชั้น ๕ ศาลากลางจังหวัดนครนายก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก (ส.ป.ก.นครนายก) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก โดยมี นายสุขวัฒน์ สุขสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัด ประธาน และนางสาวจิราฑิตย์ โรจน์อุ่นวงศ์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก กรรมการและเลขานุการ รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ ๒๕๕๘ เรื่องเพื่อพิจารณาอนุมัติให้ทายาทของเกษตรกรการรับโอนสิทธิ/รับการตกทอดทางมรดกสิทธิการเช่า/เช่าซื้อ การขออนุมัติเปิดทางเข้า-ออก แปลงที่ดิน และการแต่งตั้งผู้แทนเกษตรกรในคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด มีหัวหน้าหน่วยงานและผู้แทนส่วนราชการเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้
โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนในจังหวัดนครนายก และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ (21 พ.ค. 2558)
เรื่อง : โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนในจังหวัดนครนายก และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ วันที่ : 21 พ.ค. 2558 ถึง 21 พ.ค. 2558 เวลา : 08:30 - 16:30 สถานที่ : วัดประสิทธิเวช ต.บางปลากด อ.องครักษ์ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก (ส.ป.ก.นครนายก) เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์ ให้ประชาชนในจังหวัดนครนายก และหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. ร่วมกับโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารฯ โดยมี ดร.ทวี นริสศิริกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดงาน และมีเกษตรกร หน่วยงานภาคราชการ ภาคเอกชน เข้าร่วมการจัดนิทรรศการและให้บริการในด้านต่างๆ
จุดเทียนถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘ (2 เม.ย. 2558)
เรื่อง : จุดเทียนถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๖๐ พรรษา วันที่ : 2 เม.ย. 2558 ถึง 2 เม.ย. 2558 เวลา : 17:00 - 21:00 สถานที่ : สวนเฉลิมพระเกียรติ ร.๙ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ร่วมจุดเทียนถวายพระพรเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๕ รอบ ๒ เมษายน ๒๕๕๘
กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพี่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ (2 เม.ย. 2558)
เรื่อง : กิจกรรมทำบุญตักบาตร เพี่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ วันที่ : 2 เม.ย. 2558 ถึง 2 เม.ย. 2558 เวลา : 07:00 - 09:00 สถานที่ : ศาลากลางจังหวัดนครนายก ส.ป.ก. นครนายก ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เพี่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าสำนักงาน (1 เม.ย. 2558)
เรื่อง : กิจกรรมทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าสำนักงาน วันที่ : 1 เม.ย. 2558 ถึง 1 เม.ย. 2558 เวลา : 12:00 - 16:00 สถานที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ส.ป.ก. นครนายก จัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณด้านหน้าสำนักงาน เพี่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมายุ ๖๐ พรรษา
งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครบรอบ ๔๐ ปี (5 มี.ค. 2558)
เรื่อง : งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครบรอบ ๔๐ ปี วันที่ : 5 มี.ค. 2558 ถึง 6 มี.ค. 2558 เวลา : 06:00 - 16:00 สถานที่ : งานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ครบรอบ ๔๐ ปี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมครบรอบ 40 ปี ปฏิรูปที่ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกินอย่างรู้ค่า ในวันที่ 6 มีนาคม 2558 ส.ป.ก. ได้จัดงานดังกล่าวขึ้น โดยได้รับเกียรติจากท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอำนวย ปะติเส) เป็นประธานในพิธีเปิด และเลขาธิการ ส.ป.ก. (นายสรรเสริญ อัจจุตมานัส) เป็นผู้กล่าวรายงาน นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจากท่านปลัดประทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายชวลิต ชูขจร) และผู้แทนจากหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมถึงแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมแสดงความยินดี สำหรับกิจกรรมภายในงานมีทั้งงานนิทรรศการทางวิชาการภายใต้หัวข้องาน "40 ปี ปฏิรูปที่ดิน รักษ์น้ำ รักษ์ผืนดิน สืบทอดทำกิน อย่างรู้ค่า"และร่วมบูรณาการโดยหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ อีกทั้งยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า/ผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินทั้ง 72 จังหวัด สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก นำผลผลิตของเกษตรกรที่อยู่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ได้แก่ ข้าวหอมนิล ข้าวไรซ์เบอรี่ ข้าวหอมมะลิ 105 ผักกางมุ้ง ลำไย มะยงชิด ผลิตภัณฑ์ไม้กวาด พรมเช็ดเท้า เข้าร่วมจัดแสดงและออกร้านจำหน่ายสินค้าในงาน
โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานท์ฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 (19 ก.พ. 2558)
เรื่อง : โครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานท์ฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ : 19 ก.พ. 2558 ถึง 19 ก.พ. 2558 เวลา : 06:00 - 16:30 สถานที่ : สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานท์ฉันท์ ให้ประชาชนจังหวัดนครนายก" ครั้งที่ 5 ประจำปีงบประมาณ 2558 ณ วัดหนองทองทราย ม.6 ต.ดงละคร อ.เมือง จ.นครนายก โดยให้บริการเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินและนำสินค้าของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินจำหน่ายในงาน
กิจกรรมพัฒนารายพื้นที่ โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 (11 ก.พ. 2558)
เรื่อง : กิจกรรมพัฒนารายพื้นที่ โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียง ประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ : 11 ก.พ. 2558 ถึง 11 ก.พ. 2558 เวลา : 07:30 - 18:30 สถานที่ : อาคารสนาม ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก (ส.ป.ก.นครนายก) โดยกลุ่มยุทธศาสตร์ จัดฝึกอบรมตามกิจกรรมรายพื้นที่ โครงการนิคมเศรษฐกิจพอเพียงประจำปี 2558 ในเขตพื้นที่ ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก ให้เกษตรกรลด ละเลิกการใช้สารเคมี รู้จักการใช้สารชีวภาพเพิ่มมากขั้น โดยมีการฝึกปฏิบัติและสาธิตการทำเชื้อราไตรโคเดอร์ม่า และการการทำน้ำหมักไล่แมลง อีกทั้งยังส่งเสริมความรู้ด้านหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมการอบรม อีกด้วย
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (4 ก.พ. 2558)
เรื่อง : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช วันที่ : 4 ก.พ. 2558 ถึง 6 ก.พ. 2558 เวลา : 08:30 - 16:30 สถานที่ : โรงเรียนในโครงการสานฝันยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก (ส.ป.ก.นครนายก) จัดฝึกอบรมยุวเกษตรกรในโรงเรียนตามโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมากจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สท) เมื่อวันที่ 4-6 กุมภาพันธ์ 2558 จำนวน 3 โรงเรียน คือ โรงเรียนบ้านปากคลอง 31 ต.โพธิ์แทน, โรงเรียนบ้านกลางคลอง 30 ต.บางปลากด, โรงเรียนบ้านคลอง 1 ต.ทรายมูล เพื่อปลูกฝังให้ยุวเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินรักและหวงแหนที่ดิน การเรียนรู้เบื้องต้นด้านการเกษตร การปลูกพืชสมุนไพรท้องถิ่น สมุนไพรทั่วไป การอนุรักษ์สายพันธุ์กล้วย และไม้ชนิดอื่นๆ นอกจากการเรียนรู้แล้วยังเป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อมด้วย และบรรยายเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้ยุวเกษตรกรได้เรียนรู้
อบรมหลักสูตร "การปลูกผักปลอดสารพิษ" (29 ม.ค. 2558)
เรื่อง : อบรมหลักสูตร "การปลูกผักปลอดสารพิษ" วันที่ : 29 ม.ค. 2558 ถึง 29 ม.ค. 2558 เวลา : 08:30 - 15:30 สถานที่ : วัดบ้านคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน หลักสูตร "การปลูกผักปลอดสารพิษ" เพื่อให้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินที่ปลูกผักทั้งจำหน่ายหรือปลูกไว้บริโภคในครัวเรือน ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้สารเคมี ให้ลดการใช้สารเคมีและเปลี่ยนมาใช้สารชีวภาพในการปราบศัตรูพืช เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวเกษตรกรเอง ผู้ที่สนใจเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ ส.ป.ก.นครนายก หรือโทรสอบถามได้ที่เบอร์โทรศัพท์ 037-315966
การอบรมหลักสูตร "การทำนาโดยใช้สารชีวภาพ" (22 ม.ค. 2558)
เรื่อง : การอบรมหลักสูตร "การทำนาโดยใช้สารชีวภาพ" วันที่ : 22 ม.ค. 2558 ถึง 22 ม.ค. 2558 เวลา : 08:00 - 16:30 สถานที่ : วัดบ้านคลอง 30 ต.ทองหลาง อ.บ้านนา จ.นครนายก สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก จัดฝึกอบรมเกษตรกรโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินพระราชทาน หลักสูตร "การทำนาโดยใช้สารชีวภาพ" เพื่อให้เกษตรกรที่มีอาชีพทำนา ที่แต่เดิมใช้สารเคมีซึ่งเป็นอันตรายและใช้ปุ๋ยเคมีที่มีราคาสูงขึ้น ให้รู้จักการลดต้นทุนค่าปุ๋ยและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมลดการใช้สารเคมีควบคู่กับสารชีวภาพในการปราบศัตรูพืช และค่อยๆลดลงจนไม่ใช้สารเคมีเลย เพื่อความปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเพื่อความปลอดภัยแก่ตัวเกษตรกรเอง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 85 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โทรศัพท์ : 037-311483,037-315966 แฟกซ์ : 037-315966
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -