Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
โครงการ "นครนายกเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ปี 2559 (22 ก.ย. 2559)
โครงการ "นครนายกเมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" ปี 2559
โครงการ "โมเดลนาข้าวของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์" (21 ก.ย. 2559)
โครงการ "โมเดลนาข้าวของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์"
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต(การสาธิต การทำเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว) (20 ก.ย. 2559)
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ การขยายผลนวัตกรรมเครื่องจักรกลการเกษตรเพื่อลดต้นทุนการผลิต(การสาธิต การทำเครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 2 (20 ก.ย. 2559)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 2
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์” (15 ก.ย. 2559)
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์”
ส.ป.ก.นครนายก นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 40 คน ร่วมงานตลาดดิจิทัล " ชม ชิม ช้อป" (13 ก.ย. 2559)
ส.ป.ก.นครนายก นำเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 40 คน ร่วมงานตลาดดิจิทัล " ชม ชิม ช้อป"
โครงการศึกษาดูงานต้นแบบครูข้าว ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2559 (6 ก.ย. 2559)
โครงการศึกษาดูงานต้นแบบครูข้าว ระหว่างวันที่ 1 – 2 กันยายน 2559
ประสานเจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก. ส่วนกลาง ในการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง ปีงบประมาณ 2559 (5 ก.ย. 2559)
ประสานเจ้าหน้าที่จาก ส.ป.ก. ส่วนกลาง ในการจัดเก็บข้อมูลเกษตรกรปราดเปรื่อง ปีงบประมาณ 2559
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก (26 ส.ค. 2559)
โครงการโมเดลนาข้าว ในเขตปฏิรูปที่ดิน (24 ส.ค. 2559)
การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก ครั้งที่ 2/2559 (23 ส.ค. 2559)
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์” (18 ส.ค. 2559)
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 (13 ส.ค. 2559)
พิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4/2559 (8 ส.ค. 2559)
คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 4/2559
โครงการ"ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ" (28 ก.ค. 2559)
โครงการ"ปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติ"
โครงการส่งเสริม "ปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครนายก" (22 ก.ค. 2559)
โครงการส่งเสริม "ปลูกไม้เศรษฐกิจในเขตปฏิรูปที่ดิน จังหวัดนครนายก"
ส.ป.ก.นครนายก นำเกษตรกรเข้าร่วมงานกิจกรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติฯ"พอเพียงยั่งยืน ผืนดินพระราชทาน สืบสานศิลปาชีพ ดวงประทีปนำประชาไทย" (14 ก.ค. 2559)
ส.ป.ก.นครนายก นำเกษตรกรเข้าร่วมงานกิจกรรมโครงการ เฉลิมพระเกียรติฯ"พอเพียงยั่งยืน ผืนดินพระราชทาน สืบสานศิลปาชีพ ดวงประทีปนำประชาไทย"
การติดตามงานของรองเลขาธิการ ส.ป.ก. และคณะ (17 มิ.ย. 2559)
เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2559 นายสุวรรณ บูราพรนุสรณ์ รองเลขาธิการสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เข้าเยี่ยมเยียน ติดตามผลการดำเนินงานและให้คำแนะนำในการทำงานของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก โดยมี นางศุลีพร เวชวิฐาน ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก และคณะเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.นครนายก ให้การต้อนรับ
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน (5 ก.พ. 2559)
สมุดภาพ Infographics รัฐบาลเพื่อประชาชน สามารถดาวน์โหลดได้ตามลิ้งค์นี้ http://www.thaigov.go.th/pdf/Infographics.pdf
โครงการศึกษาดูงานการเกษตรผสมผสานแบบปลอดสารเคมี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ 2558 (21 ส.ค. 2558)
เรื่อง : โครงการศึกษาดูงานการเกษตรผสมผสานแบบปลอดสารเคมี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ 2558 วันที่ : 21 ส.ค. 2558 ถึง 21 ส.ค. 2558 เวลา : 06:00 - 18:00 สถานที่ : ต.วังน้ำเขียว อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เนื่องจากปัจจุบันสถานการณ์การผลิตสินค้าเกษตรของประเทศมีการแข่งขันที่สูงขึ้นทั้งทางด้านคุณภาพ ปริมาณ และต้นทุนการผลิต ทำให้เกษตรกรรายย่อยประสบปัญหาในการผลิตและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตรมีโอกาสเข้าถึงแหล่งทุน ทรัพยากรและตลาดได้น้อย สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก (ส.ป.ก.นครนายก) ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานการเกษตรผสมผสานแบบปลอดสารเคมี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาอาชีพของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินประจำปีงบประมาณ 2558 โดยนำกลุ่มวิสาหกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดินศึกษาดูงานยังนิคมเศรษฐกิจพอเพียง อำเภอวังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา เพื่อศึกษาเรียนรู้ วิถีการทำเกษตรแบบผสมผสานปลอดสารเคมี โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง การใช้ประโยชน์ในพื้นที่จำกัด ท่องเที่ยวเชิงเกษตร และการรวมกลุ่มการผลิตและการตลาด มาปรับใช้ในพื้นของตนเอง

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 85 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โทรศัพท์ : 037-311483,037-315966 แฟกซ์ : 037-315966
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -