Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 10 (27 มิ.ย. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 10
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 9 (29 พ.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 9
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 8 (24 เม.ย. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 8
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 7 (24 มี.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 7
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 5 (27 ก.พ. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 6
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 4 (13 ม.ค. 2560)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 5
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (16 ธ.ค. 2559) (29 ธ.ค. 2559)
โครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (16 ธ.ค. 2559)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 4 (23 ธ.ค.2559) (23 ธ.ค. 2559)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 4
การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการศิลปชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน หลักสูตร การทำขนมไทย (14 ธ.ค. 2559)
การฝึกอบรมเกษตรกร โครงการศิลปชีพเพื่อวิสาหกิจชุมชน หลักสูตร การทำขนมไทย
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 3 (2 ธ.ค. 2559)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 3
โครงการ ขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การกำจัดโรคและแมลงของพืชผักหมุนเวียน (24 พ.ย. 2559) (2 ธ.ค. 2559)
โครงการ ขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การกำจัดโรคและแมลงของพืชผักหมุนเวียน (24 พ.ย. 2559)
โครงการ ขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การทำนาโดยใช้สารชีวภาพ (23 พ.ย. 2559) (2 ธ.ค. 2559)
โครงการ ขับเคลื่อนชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตร การทำนาโดยใช้สารชีวภาพ (23 พ.ย. 2559)
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "อาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) ปีงบประมาณ 2560 (23 พ.ย.2559) (2 ธ.ค. 2559)
โครงการฝึกอบรมเกษตรกร หลักสูตร "อาสาปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (อสปก.) ปีงบประมาณ 2560 (23 พ.ย.2559)
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตร อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (21 พ.ย.2559) (1 ธ.ค. 2559)
โครงการศึกษาดูงานสหกรณ์การเกษตร อำเภอวัดสิงห์ จังหวัดชัยนาท (21 พ.ย.2559)
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์” (16 พ.ย. 2559) (17 พ.ย. 2559)
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์”
ส.ป.ก.นครนายก จัดฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 ครั้งที่ 2 (11 พ.ย. 2559)
ส.ป.ก.นครนายก จัดฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่
ส.ป.ก.นครนายก จัดฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560 (4 พ.ย. 2559)
ส.ป.ก.นครนายก จัดฝึกอบรมขยายผลองค์ความรู้ตามแนวทางเกษตรทฤษฎีใหม่ ปีงบประมาณ 2560
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์”(20 ต.ค. 2559) (26 ต.ค. 2559)
โครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มและความปรองดองสมานฉันท์”
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก (21 ต.ค. 2559)
ศูนย์เรียนรู้เพื่อส่งเสริมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ ส.ป.ก.นครนายก ครั้งที่ 3 (วันที่ 21 ต.ค. 59 )
พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (19 ต.ค. 2559)
พิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 85 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โทรศัพท์ : 037-311483,037-315966 แฟกซ์ : 037-315966
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -