Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย

วันที่ 20 ต.ค. 2564

                    วันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. 
                     นางธารทิพย์ บำรุงรส ปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก
เป็นประธานพิธีกล่าวเปิดกิจกรรมฝึกอบรมเกษตรกร โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย ภายใต้ข้อเสนอโครงการงบประมาณรายจ่าย งบกลาง รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ประจำปี 2564 (รุ่น 6 ) จัดโดยสำนักงานประมงจังหวัดนครนายก โดยนายบุญส่ง ศิริมา ประมงจังหวัดนครนายก หลักสูตร การเพาะและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย
ณ โรงแรมจันทรารีสอร์ท จังหวัดนครนายก เพื่อเสริมสร้างความรู้การเพาะพันธ์ุและอนุบาลปลาดุกบิ๊กอุย ให้รู้วิธีการเลี้ยงและการดูแลลูกปลาดุกให้แข็งแรงก่อนปล่อยลงบ่อเลี้ยง อีกทั้งเป็นการลดต้นทุนการซื้อลูกพันธุ์
ส่งผลให้ผู้ประกอบอาชีพเพาะเลี้ยงปลาดุกมีกำไรเพิ่มขึ้น ตลอดจนการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มาประยุกต์ พัฒนาอาชีพให้เกิดความยั่งยืน มั่นคง และพึ่งพาตนเองได้ และในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 14.00 น.เป็นประธานกล่าวปิดงานและมอบเกียรติบัตรให้กับผู้เข้ารับการฝึกอบรม ณ สำเนาพันธุ์ปลา ต.วังกระโจม อ.เมืองนครนายก จ.นครนายก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 85 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โทรศัพท์ : 037-311483,037-315966 แฟกซ์ : 037-315966
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -