Agricultural Land Reform Office

บริการ

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ส.ป.ก.นครนายก จัดอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันที่ 28 พ.ย. 2563

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2564
ส.ป.ก.นครนายก จัดอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีวัตถุประสงค์เพื่อ ส่งเสริมให้เกษตรกรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปลูกพืชในระบบวนเกษตร และส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกไม้ยืนต้น ไม้เศรษฐกิจ ไม้ผล หรือไม้อื่น ๆ ที่มีคุณค่า พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกษตรกรสามารถอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างยั่งยืน โดยได้รับเกียรติจากสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 9 สาขาปราจีนบุรี เป็นวิทยากร ให้ความรู้ เกี่ยวกับระเบียบข้อกฎหมายในการปลูกไม้เศรษฐกิจ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน นายองอาจ น้ำทอง หมู่ที่ 11 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครนายก 85 ม.10 ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โทรศัพท์ : 037-311483,037-315966 แฟกซ์ : 037-315966
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -