Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการพัฒนาธุรกิจชุมชนในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 2565)
ร่างประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกวดราคาซื้อ เอกสารประกวดราคาซื้อ และร่างขอบเขตงานซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 3,458.70 ลบม. สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร จำนวน 10 สาย ระยะทางรวม 5.464 กิโลเมตร ในแปลงที (14 ม.ค. 2565)
ร่าง ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 3,458.70 ลบม. สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 เมตร จำนวน 10 สาย ระยะทางรวม 5.464 กิโลเมตร ในแปลงที่ดินที่ได้จากการยึดคืนพื้นที่ตามคำสั่ง คส (10 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพเพื่อแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรม ยกระดับรายได้เกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพแก้ไขปัญหาที่ดินทำกินของเกษตรกร กิจกรรม ยกระดับรายได้เกษตรกรนเขตปฏิรูปที่ดินเพื่อลดความเหลื่อมล้ำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธรเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2565)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการ ซื้อวัสดุก่อสร้าง (หินคลุก) จำนวน 3,458.70 ลูกบาศก์เมตร สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกดษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม. จำนวน 10 สาย ระย (7 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (7 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันหล่อลื่น โครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก จำนวน 10 สาย ระยะทางรวม 5,464 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ท่อ) เพื่อใช้สำหรับโครงการก่อสร้างถนนสายซอย ในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก จำนวน 10 สาย ระยะทางรวม 5.464 กิโลเมตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน (เงินกองทุนฯ) โดยวิะีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (เงินกองทุนฯ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโรงอบ - ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา หมู่ที่ 4 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร จำนวน 1 แห่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 2564)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง โครงการงานก่อสร้างโรงอบ - ตาก พลังงานแสงอาทิตย์ แบบพาราโบลา หมู่ที่ 4 ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร จำนวน 1 แห่ง (14 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรม โครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุฝึกอบรมโครงการพัฒนาธุรกิจชุมชน ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (หมึกเครื่องปริ้นเตอร์) โครงการตรวจสอบการถือตรองที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 2564)
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน เมษายน - กันยายน 2564 (27 ต.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้าย สำหรับใช้ปฏิบัติงานโครงการก่อสร้างถนนสายซอยในแปลงเกษตรกรรม ผิวจราจรหินคลุก กว้าง 4.00 ม. จำนวน6 6 สาย ระยะทางรวม 4.699 กม. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ต.ค. 2564)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร 295/3 หมู่ 1 ถนนอาภากร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7750-3724,0-7750-6161 FAX.0-7750-2611
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  chumphon@alro.go.th