Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ข่าว ส.ป.ก.

ข่าว ส.ป.ก.
พ.ร.บ.การปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (19 เม.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดชุมพร เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของจังหวัดชุมพร (13 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่อง การยกเลิกการเรียกสำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พ.ศ. 2561 (13 ก.พ. 2562)
ประกาศสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร เรื่อง คู่มือการให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารรณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558 ระยะที่ 2 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (13 ก.พ. 2562)
โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพแวดล้อมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร (14 พ.ค. 2557)
แผนการดำเนินงาน ปีงบประมาณ ๒๕๕๖ (1 พ.ค. 2557)

หน้า : [1]

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร 295/3 หมู่ 1 ถนนอาภากร ตำบลนาชะอัง อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร 86000 โทรศัพท์ 0-7750-3724,0-7750-6161 FAX.0-7750-2611
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  chumphon@alro.go.th