Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 29 พ.ย. 2564

             วันจันทร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์จังหวัดฉะเชิงเทรา ครั้งที่ 2/2564 โดยประชุมผ่านระบบ ZOOM Cloud Meetings เพื่อลดความเสี่ยง การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 สำหรับการประชุมครั้งนี้ มีวาระสำคัญๆ ประกอบด้วย รายงานการติดตามผลหลังอนุมัติเงินกู้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ และเรื่องเพื่อพิจารณา ได้แก่ 1. การขอสนับสนุนสินเชื่อเพื่อพัฒนาการเกษตรแบบแปลงใหญ่ (แปลงใหญ่วัวขุน อ.ท่าตะเกียบ) 2. พิจารณาคัดเลือกสินค้าเพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการสินค้าเกษตรที่สำคัญของจังหวัด และ 3. โครงการปรับเปลี่ยนพื้นที่นาปรัง โดยปลูกพืชทางเลือกทดแทน
         โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นายพูลทรัพย์ สมบูรณ์ปัญญา รองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นประธานในการประชุม

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 877/1 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038 511 500
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  chachoengsao@alro.go.th