Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และระบบตรวจสอบย้อนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 25 พ.ย. 2564

         วันที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 8.30 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา โดยนายสุรินทร์ หาญมนัสเวทย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา มอบหมายให้นางสาววันทนี กันยารัตน์เจริญ เจ้าหน้าที่ปฏิรูปที่ดิน (ด้านปฏิรูปที่ดิน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดอบรมโครงการส่งเสริมสินค้าเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย เกษตรอินทรีย์และระบบตรวจสอบย้อนกลับ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 กิจกรรมเตรียมความพร้อมเกษตรเข้าสู่ระบบรับรองมาตรฐานเกษตรปลอดภัย ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ณ ที่ทำการสหกรณ์การเกษตรหินแร่พัฒนา จำกัด หมู่ที่ 7 บ้านหินแร่ ตำบลท่ากระดาน อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ มาอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับวิธีการขยายพันธุ์แหนแดง ประโยชน์ของแหนแดง ขั้นตอนการเตรียมดินเพาะปลูกผักโรงเรือน และความรู้เกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานปลอดภัย ซึ่งมีเกษตรกรเข้าร่วมอบรม จำนวน 20 ราย

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดฉะเชิงเทรา 877/1 ถนนเทพคุณากร ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา โทรศัพท์ 038 511 500
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  chachoengsao@alro.go.th