Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (11 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรมเรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า (11 ส.ค. 2564)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (11 ส.ค. 2564)
     

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 17 รายการ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อป้ายชื่อพลาสติกสามเหลี่ยมแบบตั้งโต๊ะ จำนวน 45 อัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องน้ำอาคารสำนักงาน ส.ป.ก.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องน้ำเกษตรกร สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดบุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้สำหรับการดำเนินงานศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ย. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 7 รายการ เพื่อใช้สำหรับดำเนินการติดตามผลการดำเนินงานหลังฝึกอบรม กิจกรรมสร้างและพัฒนาเกษตรกรรุ่นใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหมุดหลักเชตแปลงที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 7,000 หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 3 รายการ เพื่อป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (Covid-19) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ เพื่อใช้ในการดำเนินการรับคำขอโอนสิทธิ มรดกสิทธิ และการตรวจสอบการถือครองที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 เส้น เพื่อนำมาใช้กับรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 8100 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ เพื่อใช้สำหรับงานศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 8 รายการ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) จำนวน 11 รายการ เพื่อสนับสนุนเกษตรกรโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ เพื่อใช้สำหรับดำเนินงานศูนย์บริการประชาชน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ เพื่อสนับสนุนปัจจัยการผลิตโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 ส.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาสแกนเอกสาร ส.ป.ก. 4-06 จำนวน 900 ซอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 ก.ค. 2564)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 ถัดไป>>

67/20 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร 044 613258 โทรสาร 044 613258
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:buriram@alro.go.th