Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เรื่อง การจัดที่ดินชุมชนในพื้นที่ปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (11 ส.ค. 2564)
ประกาศคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรรมเรื่อง รายการกิจการอื่นที่เป็นการสนับสนุนหรือเกี่ยวเนื่องกับการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ประกาศก าหนดตามมาตรา 30 วรรคห้า (11 ส.ค. 2564)
ระเบียบคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมว่าด้วยการให้เกษตรกรและสถาบันเกษตรกรผู้ได้รับที่ดินจากการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมปฏิบัติเกี่ยวกับการเข้าท าประโยชน์ในที่ดิน (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๔ (11 ส.ค. 2564)
     

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ธันวาคม 2564 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
    1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศพร้อมคนขับโดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้า พร้อมสกรีน โครงการแปลงใหญ่ผลไม้ตำบลโคกมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2562 (17 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กข 8564 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 เม.ย. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร 4 รายการ สำหรับโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zone by Agri-Map) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับศูนย์ต้นแบบโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสารปรับสภาพดินสำหรับโครงการแปลงใหญ่ไม้ผลตำบลโคกมะม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 สำหรับโครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 105 สำหรับโครงการเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ต.เขาคอก อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรเพื่อสนับสนุนศูนย์การเรียนรู้ ศพก.ในเขตปฏิรูปที่ดิน จำนวน 2 ศูนย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับโครงการเกษตรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน (Smart Farmer) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำกระเป๋าผ้าใส่เอกสารพร้อมสกรีน ส.ป.ก.บุรีรัมย์ เพื่อใช้สำหรับการศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถยนต์โดยสารปรับอากาศขนาด 50 ที่นั่ง พร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในงานกลุ่มยุทธศาสตร์ฯ จำนวน 14 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มี.ค. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในฝ่ายบริหารทั่วไป จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน กน 7861 นครราชสีมา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ใช้บริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.พ. 2562)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ม.ค. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 ถัดไป>>

67/20 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์ 31000 โทร 044 613258 โทรสาร 044 613258
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:buriram@alro.go.th