Agricultural Land Reform Office

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« ตุลาคม 2563 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
     1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแฟ้มเสนอเซ็น จำนวน 40 เล่ม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์การจัดที่ดิน จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกล้องโทรทัศน์วงจรปิดพร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพและหน้าจอแสดงผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้สำหรับการปฏิบัติงานกองทุนการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.ย. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.ย. 2563)
ประกาศ จังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (25 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ จำนวน 5 รายการ เพื่อใช้ในการติดตามการดำเนินการโครงการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำหมุดหลักเขตแปลงที่ดิน ส.ป.ก. จำนวน 5,000 หลัก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ส.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษารถยนต์ราชการหมายเลขทะเบียน กค 7400 บุรีรัมย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตรวจสอบการถือครองที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (31 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 10 รายการ เพื่อใช้สำหรับดำเนินการงานตรวจสอบการถือครองที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 3 เดือน เมษายน 2563 ถึง เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563 (24 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างขุดขยายสระน้ำสาธารณะหนองเอียด ตำบลผไทรินทร์ อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 ก.ค. 2563)
ดาวน์โหลด 41 ครั้ง
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) จำนวน 3 รายการ เพื่อสนับสนุนโครงการส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ เพื่อใช้สำหรับการจัดเก็บเอกสารสารบบที่ดินที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตรสำหรับสาธิตแปลงต้นแบบ โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 2563)
ประกาศจังหวัดบุรีรัมย์ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการเกษตร (พันธุ์ไม้) จำนวน 11 รายการ โครงการเกษตรกรรมยั่งยืน กิจกรรมส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 2563)

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>

67/20 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมืองบุรีรัมย์ จ.บุรีรัมย์31000 โทร 044 613258 โทรสาร 044 611608
ติดต่อผู้ดูแลระบบ mailto:buriram@alro.go.th