Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
ส.ป.ก.อำนาจเจริญ ประชุม คณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 3/2563 (15 ก.ย. 2563)
กิจกรรมศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ครั้งที่ 9 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลคำเขื่อนแก้ว ตำบลคำเขื่อนแก้ว อำเภอชานุมาน จังหวัดอำนาจเจริญ (3 ก.ย. 2563)
ผู้ตรวตราชการกรม ส.ป.ก. ตรวจติดตามแผนผลในการปฏิบัติราชการ (2 ก.ย. 2563)
ร่วมพิธีเปิดงานรณรงค์สร้างความตระหนักรู้เพื่อควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาด (1 ก.ย. 2563)
จัดฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการ ตามโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน กิจกรรมการสร้างและเกษตรกรรุ่นใหม่ ปีงบประมาณ 2563 (28 ส.ค. 2563)
จัดมอบวัสดุการเกษตรและพรรณไม้ให้กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยฆ้อง ซึ่งเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ประจำปี พ.ศ. 2563 (27 ส.ค. 2563)
จัดมอบวัสดุการเกษตรและพรรณไม้ให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ปีงบประมาณ 2563 (26 ส.ค. 2563)
ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนบ้านโพนทอง ตำบลโพนทอง อำเภอเสนางคนิคม จังหวัดอำนาจเจริญ (25 ส.ค. 2563)
ประชุมร่วมกับภาคประชาชน คณะกรรมการลุ่มน้ำจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อเตรียมความพร้อมในการพัฒนาแหล่งน้ำตามมติที่ประชุมคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ปัญหาด้านแหล่งน้ำ จังหวัดอำนาจเจริญ (24 ส.ค. 2563)
ลงพื้นที่ประสานงานการจัดทำโครงการส่งเสริมการปลูกไผ่เชิงเศรษฐกิจ วิถีอำนาจเจริญ (24 ส.ค. 2563)
ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน (20 ส.ค. 2563)
ประชุมคณะทำงานย่อยศึกษาและแก้ไขปัญหาด้านแหล่งน้ำ ตามคำสั่งคณะทำงานแก้ไขปัญหาที่ดิน (18 ส.ค. 2563)
ประชุมคณะทำงานแก้ไขปัญหาการจัดที่ดินและออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) ทับซ้อนกับพื้นที่วนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง และพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2563 (18 ส.ค. 2563)
จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัด (ค.ป.จ) ครั้งที่ 2/2563 (13 ส.ค. 2563)
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" และปลูกต้นไม้ (12 ส.ค. 2563)
เข้าร่วมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดิน ทางเลือกอาชีพเพื่อฟื้นฟูและสร้างรายได้หลังภาวะโควิด-19 (11 ส.ค. 2563)
ร่วมถ่ายทำสารคดีโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในหัวข้อ “การปลูกมันเทศอินทรีย์ ตามมาตรฐาน IFOAM” (5 ส.ค. 2563)
มอบวัสดุทางการเกษตร เพื่อสนับสนุนเกี่ยวกับระบบน้ำในแปลงเกษตรรองรับกิจกรรมระบบงานเมนูอาหารกลางวัน โครงการเพิ่มศักยภาพระบบงานเกษตรภายใต้แผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร ประจำปี 2563 (4 ส.ค. 2563)
ร่วมถ่ายทำสารคดีโครงการประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กรของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ในหัวข้อ “การปลูกผักกางมุ้งรูปแบบอินทรีย์” (4 ส.ค. 2563)
ดำเนินโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญและองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยไร่ (31 ก.ค. 2563)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 045-523518 แฟกซ์ : 045-523518
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -