Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ภาพข่าว
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดภาพข่าว ข่าว/บทความทั้งหมด

ภาพข่าว
จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart Farmer) ในเขตปฏิรูปที่ดิน หลักสูตรการเลี้ยงโคเนื้อเชิงธุรกิจ ระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2563 (19 มิ.ย. 2563)
ดำเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 กิจกรรมศึกษาดูงานแปลงต้นแบบเกษตรทฤษฎีใหม่ของ นางจรัสศรี บ่อแก้ว ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง สวนวิมานดิน ตำบลปลาค้าว อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ (29 พ.ค. 2563)
ฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (28 พ.ค. 2563)
โรงเรียนเกษตรกร หัวข้อแนวทางการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ พร้อมจัดทำแปลงการปลูกมันสำปะหลังอินทรีย์ในพื้นที่ 1 ไร่ เพื่อเป็นแปลงเรียนรู้ร่วมกันของเกษตรกร (27 พ.ค. 2563)
ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ รดน้ำพรวนดิน และใส่ปุ๋ย เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2563 (5 พ.ค. 2563)
ประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and Innovation Center:AIC ) ผ่านระบบประชุมทางไกล Web Conference (9 เม.ย. 2563)
วันที่ 9 เมษายน 2563 นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมประชุมการขับเคลื่อนศูนย์เทคโนโลยีเกษตรและนวัตกรรม(Agritech and Innovation Center:AIC ) ผ่านระบบประชุมทางไกล Web Conference ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอำนาจเจริญ ศาลากลางจังหวัด ชั้น 3
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาเจริญ ร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพระ อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (25 มี.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมหารือมาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและการโยกย้ายเวนคืน การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ (ด้านทิศตะวันตก) เพื่อให้การดำเนินงานพัฒนาโครงการเกิดผลกระทบน้อยที่สุด (14 ม.ค. 2563)
ร่วมหารือร่วมกับ ดร .อภิศักดิ์ แสนวงษ์ เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนาธนาคารน้ำใต้ดินในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อแก้ปัญหาภัยแล้งอย่างยั่งยืน (13 ม.ค. 2563)
มอบปัจจัยการการผลิตให้กับกลุ่มเกษตรอินทรีย์สามก๊ก จำนวน 50 ราย พื้นที่ดำเนินการ 300 ไร่ ภายใต้โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ 2563 (10 ม.ค. 2563)
ร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ 2563 ครั้งที่ 3/2563 ณ โรงเรียนบ้านโคกเลาะ หมู่ที่ 7,8 ตำบลหนองแก้ว อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ (9 ม.ค. 2563)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ โดยนางสาววิไลวรรณ เกตุแก้ว ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมจัดรายการวิทยุ "รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร" (3 ม.ค. 2563)
ร่วมออกหน่วยบริการโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุขฯ (25 พ.ย. 2562)
ส.ป.ก.อำนาจเจริญ ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต "Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต" (15 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมจัดรายการวิทยุ "รายการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์พบเกษตรกร" (15 พ.ย. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Moblie Unit) (28 ส.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการฝึกอบรมโครงการส่งเสริมระบบวนเกษตร ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (22 ส.ค. 2562)
ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (22 ส.ค. 2562)
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินอำนาจเจริญเข้าร่วมโครงการพัฒนาและรณรงค์การใช้หญ้าแฝกอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (28 มิ.ย. 2562)
ฝึกอบรมหลักสูตร การจัดทำแปลงสาธิตและขยายผลการปลูกมันสำปะหลังมาตรฐานเกษตรอินทรีย์และการเชื่อมโยงการตลาด และหลักสูตรการจัดทำแปลงสาธิตและขยายผลการปลูกมันสำปะหลังมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ และการแปรรูปสร้างมูลค่าเพิ่ม (ระยะที่ ๓ การบริหารจัดการแปลง) (17 มิ.ย. 2562)

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 045-523518 แฟกซ์ : 045-523518
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -