Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
หน้าหลัก >> ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์
นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เยี่ยมแปลงเกษตรกร นายชมเชย ป้องเพชร ศพก.เครื่อข่ายในเขตปฏิรูปที่ดินตำบลหนองข่า
สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ ได้ให้ความอนุเคราะห์ จัดส่งเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อโรคไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
นายสุธี ทองแย้ม เป็นประธาน การประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563
นางสาวจริยา วงค์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม (Big Cleaning day) และกิจกรรม 5 ส. บริเวณภายในและภายนอกอาคารสำนักงาน
นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ต้อนรับเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำจเจริญ ร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฏาราชเจ้าและวันข้าราชการพลเรือน
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ตำบลโนนโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ตำบลห้วยไร่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ได้จัดการประชุมคณะอนุกรรมการกลั่นกรองการใช้ประโยชน์ที่ดินของผู้ได้รับการจัดที่ดิน ตำบลคึมใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุมอำเภอเมืองอำนาจเจริญ
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 2/2563 ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลคำพระ หมู่ที่ 3 ตำบลคำพระ อำภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
ร่วมหารือ มาตรการป้องกัน แก้ไข และลดผลกระทบต่อการใช้ที่ดินและการโยกย้ายเวียนคืน การศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการทางเลี่ยงเมืองอำนาจเจริญ
ประชุมหารือเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการพัฒนาระบบเกษตรในพื้นที่ปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.) สู่มาตรฐานเกษตรอินทรีย์ ในจังหวัดอำนาจเจริญ
ประชุมคณะทำงาน สำรวจ/ตรวจสอบแนวเขตที่ดินสาธารณประโยชน์ แปลง “โคกห้วยศาลาบ้านโสกโดน” ตำบลโนนหนามแท่ง อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ
ร่วมพิธีเปิดกรวยถวายราชสักการะ รัชกาลที่ 10 และชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีเสด็จพระราชดําเนินเลียบพระนคร
ร่วมกิจกรรมถวายบังคม 5 ธันวาคม 2562
ร่วมกิจกรรมตักบาตร 5 ธันวาคม 2562
ร่วมกิจกรรมจิตอาสา 5 ธันวาคม 2562
ประชุมคณะกรรมการ กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดอำนาจเจริญ ปี ๒๕๖๒ เพื่อซักซ้อมความเข้าใจและดำเนินมาตรการเกี่ยวกับการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่า หมอกควัน และฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM ๒.๕)
ร่วมรณรงค์ต่อต้านการทุจริต โดยจัดทำป้ายแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านการทุจริต

หน้า : << ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 ถัดไป>>

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 045-523518 แฟกซ์ : 045-523518
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -