Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ออกหน่วยบริการตามโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

วันที่ 16 พ.ย. 2564
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ

            วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (ส.ป.ก.อำนาจเจริญ) โดย
นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นางสาวอรวรรณ บุราเกต ตำแหน่ง นักวิชาการปฏิรูปที่ดินปฏิบัติการ นายสัตยา ทองมหา ตำแหน่ง นิติกรชำนาญการและเจ้าหน้าที่ ส.ป.ก.อำนาจเจริญ เข้าร่วมโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข
สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดอำนาจเจริญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ และหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทรา
บรมราชชนนี (พอ.สว.) ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๔ ครั้งที่ 2 โดยมีนายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ
เป็นประธาน
             ในการนี้ ส.ป.ก.อำนาจเจริญ ได้ดำเนินการออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ (Mobile Unit) ณ โรงเรียนลือวิทยาคม บ้านลือ หมู่ ๘ ตำบลลือ อำเภอปทุมราชวงศา จังหวัดอำนาจเจริญ ในการเข้าร่วมโครงการครั้งนี้ ได้มีการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เกี่ยวกับการปฏิรูปที่ดิน บริการให้คำปรึกษาด้านกฎหมาย ส.ป.ก. มอบหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปทีดิน
จำนวน 9 ราย 9 และแจกต้นกล้าฟ้าทะลายโจรแก่ผู้มาร่วมงาน จำนวน 25 ต้น ภายใต้โครงการขับเคลื่อนสมุนไพรฟ้าทะลายโจร
ต้านภัยโควิด-19 ในเขตปฏิรูปที่ดิน มีประชาชนมาใช้บริการ จำนวน 20 ราย ทั้งนี้ การออกศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่
(Mobile Unit) สามารถลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางและลดระยะเวลาในการมาติดต่อราชการได้มาก

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 045-523518 แฟกซ์ : 045-523518
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -