Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ประชุมการตรวจราชการและติดตามผลการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ และภารกิจตามนโยบายยุทธศาสตร์ของ ส.ป.ก.

วันที่ 10 ก.ย. 2564

        เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 13.30 น. นายนภดล ตันติเมฆิน ผู้ตรวจราชการกรมสำนักงานการปฏิรูปเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) เขตตรวจราชการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ 14 รอบที่ 2 ได้ตรวจราชการตามแผนการตรวจราชการ ติดตามแผน ผล /โครงการการดำเนินงานการปฏิรูปที่ดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ รวมทั้งได้ให้คำแนะนำและกำลังใจ ในการปฏิบัติงาน โดยมีนางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่ม และเจ้าหน้าที่ รายงานผลการดำเนินงาน โดยประชุมผ่านระบบทางไกลออนไลน์ (Application Zoom) ณ ห้องประชุมสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ)

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 045-523518 แฟกซ์ : 045-523518
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -