Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (ส.ป.ก.อำนาจเจริญ) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (คปจ.อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 2/2564

วันที่ 8 ก.ย. 2564

ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 เวลา 10.00 น. สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (ส.ป.ก.อำนาจเจริญ) จัดประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ (คปจ.อำนาจเจริญ) ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานในที่ประชุม และนางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ทำหน้าที่เป็นเลขานุการ เพื่อรายงาน แผนงาน-ผลงาน ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 และพิจารณาคำร้องขอโอนสิทธิและ รับมรดกสิทธิการเข้าทำประโยชน์ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ตามวาระการประชุม) ณ ห้องประชุมฝ้ายขิดคำพระ ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญ

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 045-523518 แฟกซ์ : 045-523518
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -