Agricultural Land Reform Office

ข่าว ส.ป.ก.

ปฏิทินกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
« มกราคม 2565 »
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
       1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
ดูปฏิทินทั้งหมด
ภาพข่าว
ประชุมกรณีการออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ทับซ้อนเขตวนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง และป่าสงวนแห่งชาติ

วันที่ 15 ก.ค. 2564

เมื่อวันนี้ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 15.00 น. นายทวีป บุตรโพธิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญ เป็นประธานการประชุมกรณี การออกเอกสาร ส.ป.ก.4-01 ทับซ้อนเขตวนอุทยานภูสิงห์ ภูผาผึ้งและป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหัวกองและดงบังอี่และออกนอกเขตปฏิรูปที่ดิน ณ ห้องประชุมวนอุทยานภูสิงห์ภูผาผึ้ง ตำบลเหล่าพรวน อำเภอเมืองอำนาจเจริญ อำนาจเจริญ โดยมี ผู้อำนวยการสำนักทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดอำนาจเจริญ ป่าไม้จังหวัดอำนาจเจริญ นายประสิทธิ์ ชื่นใจ หัวหน้าวนอุทยานภูสิงห์-ภูผาผึ้ง นางสาวจริยา วงศ์วีระ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอเมืองอำนาจเจริญ กำนันตำบลสร้างนกทา พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ที่ เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ สืบเนื่องจากการออกเอกสาร ส.ป.ก. 4-01 ทับซ้อนเขตวนอุทยานฎสิงห์-ฎผาผึ้งและป่าสงวนแห่งชาติป่าดงหัวกอง และดงบังอี่ และ ออกนอกเขตปฏิรูปที่ดิน และได้มีการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2564 มติที่ประชุม ให้พิจารณายกเลิกการจัดที่ดิน ส.ป.ก.อำนาจเจริญ ได้ออกหนังสืออนุญาตให้เข้าทำประโยชน์ ในเขตปฏิรูปที่ดิน (ส.ป.ก.4-01) นอกเขตดำเนินการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม จำนวน 13 ราย 19 แปลง ซึ่งมีประชาชนได้ร้องเรียนเข้ามาผ่านทางรายการผู้ว่าฯคุยกับประชาชน ซึ่งออกอากาศทุกวันพุธเวลา 06.10..–..07.00 น.ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดอำนาจเจริญ (สวท.อำนาจเจริญ) โดยในวันนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญได้เรียกเจ้าหน้าที่ทุกภาคส่วนที่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลต่างๆในทุกๆด้าน ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญจะเรียกประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวอีกครั้งเพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบและชี้แจงทำความเข้าใจกับประชาชนและผู้นำท้องที่ ต่อไป

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดอำนาจเจริญ ศูนย์ราชการแห่งที่ 2 ต.ไก่คำ อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ โทรศัพท์ : 045-523518 แฟกซ์ : 045-523518
ติดต่อผู้ดูแลระบบ  -