หน้าหลัก >> PMQA (การบริหารจัดการภาครัฐ) 2560 / รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
วันที่เริ่ม : วันที่สิ้นสุด :
ค้นหา :
เฉพาะหมวดPMQA (การบริหารจัดการภาครัฐ) 2560 / รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ ข่าว/บทความทั้งหมด
PMQA (การบริหารจัดการภาครัฐ) 2560 / รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
คำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 1651/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะทำงานพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Working Team) และคำสั่ง ส.ป.ก. ที่ 1652/2560 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและกำกับดูแลการดำเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering Committee) (15 ธ.ค. 2560)
ดาวน์โหลด 1003 ครั้ง
รางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ และรางวัลความเป็นเลิศด้านการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 (10 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง

หน้า : [1]