หน้าหลัก >> เอกสาร การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนฯ
เอกสาร การประชุมชี้แจงการดำเนินการตามแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชนฯ

รายงานสรุปผลการประชุมชี้แจงเรื่องแนวทางการสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน (17 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 626 ครั้ง
เอกสารประกอบ การสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน ตามมาตราการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ (10 ก.พ. 2560)
ดาวน์โหลด 32 ครั้ง

หน้า : [1]