logo
W3C bullet_top
size_s size_m size_l
bullet
search
callcenter king
    1     2     3     4     5     6     7     8     9  
    1     2     3     4     5  
กิจกรรม ส.ป.ก.
กิจกรรมส่วนกลาง กิจกรรมภูมิภาค

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดสตูล (ส.ป.ก.สตูล) จัดฝึกอบรมภายใต้โครงการพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่อง (Smart.Farmer) กิจกรรมพัฒนาเกษตรกรปราดเปรื่องในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (27 ม.ค. 2565) นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมศึกษาดูงานโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นที่ 1 พออยู่ พอกิน (27 ม.ค. 2565)
นางสุภา อินทปัชฌาย์ ปฏิรูปที่ดินจังหวัดปทุมธานี มอบหมายกลุ่มยุทธศาสตร์และการปฏิรูปที่ดิน ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาเกษตรทฤษฎีใหม่ในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ขั้นที่ 1 พออยู่ พอกิน (27 ม.ค. 2565) ส.ป.ก.พระนครศรีอยุธยา จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "การพัฒนาศักยภาพ ด้านการบริหารจัดการสินค้าเกษตรแปลงใหญ่ในเขตปฏิรูปที่ดิน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถเชิงพาณิชย์" ด้วยระบบออนไลน์ โดยโปรแกรม Zoom Meeting (27 ม.ค. 2565)
ดูทั้งหมด >>     

หน้าหลัก >> องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกียวข้อง
องค์ความรู้และนวัตกรรมที่เกียวข้อง
น้ำหมักน็อคหญ้า
เครื่องหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าว

หน้า : [1]
 ข่าวประชาสัมพันธ์
 ข่าว ส.ป.ก.
ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ ดำเนินการจัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาและส่งเสริมศิลปหัตถกรรมในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดเพชรบูรณ์ ปีงบประมาณ 2565 (23 ธ.ค. 2564)
โครงการส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตรเศรษฐกิจชีวภาพตามความต้องการของตลาด (23 ธ.ค. 2564)
ส.ป.ก.เพชรบูรณ์ เข้าร่วมเปิดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 1 (17 ธ.ค. 2564)
ประกาศจังหวัดมหาสารคาม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ สังกัดสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดมหาสารคาม (17 ธ.ค. 2564)
ส.ป.ก.นครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการศูนย์บริการประชาชนเคลื่อนที่ในเขตปฏิรูปที่ดิน (Mobile Unit ) ครั้งที่ 4/2565 นางพิลาสลักษณ์ สิทธิสมาน นักวิชาการปฏิรูปที่ดินชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปฏิรูปที่ดินจังหวัดนครสวรรค์ (16 ธ.ค. 2564)
ดูทั้งหมด >>     
 ข่าวจัดซื้อ-จัดจ้าง
ซื้อวัสดุสำนักงานเพื่อใช้ในราชการโครงการส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ในเขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประจำปีงบฯ 2565 จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 ม.ค. 2565)
ร่างประกาศ รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง ประกวดราคาจ้างผลิตและเผยแพร่โครงการประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมภาพลักษณ์และการพัฒนาองค์กรของ ส.ป.ก. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดอ่างทอง เรื่อง จำหน่ายพัสดุชำรุด โดยวิธีขายทอดตลาด (27 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับคัดเลือกประจำไตรมาส 1 (เดือนตุลาคม พ.ศ.2564 ถึง เดือนธันวาคม พ.ศ.2564) (26 ม.ค. 2565)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างพิมพ์แบบพิมพ์โครงการจัดที่ดินชุมชนแปลงที่อยู่อาศัยของเกษตรกรในเขตปฏิรูปที่ดิน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (25 ม.ค. 2565)
ประกาศจังหวัดนราธิวาส เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงผลิตการทำน้ำบูดู บ้านประชารัฐร่วมใจ 1 (บาเฆะ) หมู่ที่ 2 ต.โคกเคียน อ.เมือง จ.นราธิวาส โดยวิธีคัดเลือก (25 ม.ค. 2565)
ดูทั้งหมด >>     

วิดีโอ
เอกสารเผยแพร่
งานวิจัย/นวัตกรรม

ติดต่อเรา

อาคาร ส.ป.ก. ถนนราชดำเนินนอก
เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม
เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2282-9004 โทรสาร : 0-2281-0815
e-mail: alro@alro.go.th

 

อาคาร ส.ป.ก. ถนนประดิพัทธ์
เลขที่ 166 ถนนประดิพัทธ์ แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2270-0191
โทรสาร : 0-2270-1797-98
สำหรับเจ้าหน้าที่

สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม เลขที่ 1 ถนนราชดำเนินนอก แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร กรุงเทพฯ 10200
โทร.0-2282-9004 โทรสาร. 0-2281-0815, 0-2281-5649 ติดต่อผู้ดูแลระบบ webmaster@alro.go.th
Copyright@2016 Agricultural Land Reform Office All rights Reserved.
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์

 

จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์